Spring naar content

Financiën

Op deze pagina staan de financiële documenten van gemeente Hoeksche waard. Ook vind u hier onze factuurgegevens.

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast en maakt de keuze voor welke activiteiten zij geld beschikbaar wil stellen in de komende jaren.

Op 15 oktober is de begroting 2020-2023 door het college vastgesteld. Op 12 november wordt de begroting in de raad behandeld.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard geeft in de Perspectiefnota 2019-2023 inzicht in de nieuwe beleidsvoornemens en ambities voor de komende jaren. De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota in haar vergadering van 9 juli 2019.

Klik hier om de Perspectiefnota 2019-2023 te downloaden.

Zodra er rapportages zijn, kunt u het hier vinden.

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast waaronder de bestemming van het jaarresultaat. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2019 van de voormalige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in haar vergadering van 7 juli 2020.

De jaarstukken kunt u vinden onder ‘Printformulieren’.

Stockholmplein 6, Strijen
Nu gesloten
Voorstraat 26/Ingang Heemlaan, Piershil
Nu gesloten
Weegje 1, ‘s-Gravendeel
Nu gesloten
Sportlaan 22, Maasdam
Nu gesloten
W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten