Spring naar content

Financiën

Op deze pagina staan de financiële documenten van gemeente Hoeksche waard. Ook vindt u hier onze factuurgegevens.

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast en maakt de keuze voor welke activiteiten zij geld beschikbaar wil stellen in de komende jaren.

Op 4 november 2021 behandelt de gemeenteraad de programmabegroting 2022-2025. Met de begroting past de gemeenteraad het budgetrecht toe door de benodigde financiële middelen voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.

Oude begrotingen kunt u vinden onder ‘Oude begrotingen’.

Oude perspectiefnota’s kunt u vinden onder ‘Oude perspectiefnota’s’.

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast.

Oude rapportages vind u onder ‘Oude rapportages’.

Gemeente Hoeksche Waard legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast waaronder de bestemming van het jaarresultaat. De gemeenteraad behandeld de jaarstukken 2020 van gemeente Hoeksche Waard in haar vergadering van 6 juli 2021.

Oude jaarstukken kunt u vinden onder ‘Oude jaarstukken’.