Terugbetaling leges

Heeft u in 2020 of in 2021 een (horeca) vergunning aangevraagd? Dan kunt u voor onderstaande vergunningen het legesbedrag terugvragen.

  • Alcoholwetvergunning (artikel 3 DHW), alleen horecabedrijven
  • Wijziging leidinggevenden/lokaliteit (artikel 30 en 30a DHW)
  • Ontheffing artikel 35 DHW
  • Ontheffing sluitingsuur artikel 2.29 APV
  • Aanwezigheidsvergunning artikel 30b Wet op de kansspelen
  • Vergunningen voor evenementen en snuffelmarkten (artikel 2.25 en 5:23 APV)

U kunt de terugbetaling van geïnde leges aanvragen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Controleer of deze teruggave geen andere nadelige (financiële) gevolgen voor u heeft. Het formulier graag volledig invullen en mailen naar info@gemeentehw.nl o.v.v. terugbetaling leges. Het verzoek tot teruggaaf kunt u ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.