Spring naar content

Energietransitie

Samen maken wij ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard

De energietransitie: inzetten op besparen en overgaan op schone energie in de Hoeksche Waard

Wij zijn trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de toekomst. Onze ambitie is de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050, wat ook de opdracht is vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – speelt hierin een grote rol. Het is dan ook 1 van de 4 thema’s in ons programmaplan Duurzaamheid. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Meld u aan voor de digitale bijeenkomst op 2 december over inzetten op besparen en de overgang naar schone energie

Op woensdagavond 2 december organiseert gemeente Hoeksche Waard een digitale bijeenkomst over de energietransitie. Tijdens deze digitale bijeenkomst informeert de gemeente inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers over de verschillende trajecten binnen de energietransitie: de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio Hoeksche Waard), Transitievisie Warmte (TVW) en het uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard richting energieneutraal. Ook is het mogelijk vragen te stellen via de chat. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Deelnemen kan alleen online. U kunt zich via onderstaande link aanmelden tot uiterlijk dinsdag 1 december. Na aanmelding ontvangt u een link per e-mail om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Informatie over de verschillende trajecten binnen de energietransitie

Een van de ambities is de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal: in de Hoeksche Waard wordt dan net zoveel energie in opgewekt als we gebruiken. In het voorjaar 2021 verschijnt het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Daarin staan concrete projecten waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om ons doel te bereiken. Dit uitvoeringsprogramma maakt de gemeente niet alleen. Verduurzamen doen we met z’n allen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid.  

Ons energieverbruik bestaat uit elektriciteit en fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie. Fossiele brandstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt om elektriciteit op te wekken, als brandstof voor bijvoorbeeld auto’s en om onze huizen te verwarmen. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, is hard nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en energieneutraal te worden. Hoe gaan wij dit doen?

  • We gaan met elkaar in de Hoeksche Waard per jaar 1,5 procent minder energie gebruiken, zodat we minder energie hoeven op te wekken. De elektriciteit die we nodig hebben, wordt in 2030 zoveel mogelijk duurzaam binnen de Hoeksche Waard opgewekt.
  • We stimuleren duurzame mobiliteitsoplossingen zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden.
  • Om onze huizen en gebouwen te verwarmen, gebruiken we nu vaak nog aardgas. De Rijksoverheid heeft besloten dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas afgesloten moeten zijn. We gaan onderzoeken wat per wijk of dorp in de Hoeksche Waard de beste alternatieven voor aardgas zijn. En met welke wijken of dorpen we voor 2030 zouden kunnen starten. De uitkomsten zetten we in een Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is.

In het Klimaatakkoord dat het kabinet in juni 2019 heeft gepresenteerd, is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd worden. Hoeksche Waard is 1 van de 30 regio’s. Op regionaal niveau werken we gezamenlijk aan de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau werken we in de Transitievisie Warmte (TVW) uit hoe we stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Op deze pagina leest u meer over de RES.

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte (hierna: TVW) vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de concept Regionale Energiestrategie (hierna: concept-RES) en concept Regionale Structuur Warmte (hierna: concept-RSW).

Klik hier om het concept Regionale Energiestrategie te bekijken.

Klik hier om het concept Regionale Structuur Warmte te bekijken.

De TVW geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard. Elke 4 jaar wordt de TVW herijkt.

In de TVW staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag met de warmtetransitie. Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de TVW op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de concrete uitwerking hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijkuitvoeringsplan (hierna: WUP).

De TVW en later ook het WUP maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.  

De beste vorm van verduurzamen is energiebesparing. U kunt energie besparen door bijvoorbeeld uw woning beter te isoleren. Tips om energie te besparen of om uw woning te verduurzamen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website van het Zakelijke Energieloket.

Energieke Regio helpt ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Kijk op de website van Energieke Regio voor meer informatie.