Lokaal inkopen

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar een sterke lokale economie. Daarnaast kopen we in tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Door lokaal in te kopen kunnen we de lokale economie versterken en bevorderen  we mogelijk ook de werkgelegenheid in de Hoeksche  Waard. Samen maken we de Hoeksche Waard steeds sterker.

De ambitie luidt dan ook ‘Als het lokaal kan, doen we het lokaal’. De ambitie is uitgewerkt in zeven beloftes.

Hoe werkt lokaal inkopen?

Gemeente Hoeksche Waard en Ondernemersvereniging Hoeksche Waard hebben tijdens een inspirerende en interactieve kennissessie aan ondernemers uitgelegd hoe lokaal inkopen bij gemeente Hoeksche Waard werkt. Aan deze kennissessie in september 2022 namen ruim 40 ondernemers deel.

Inkoopbureau West-Brabant vertelde hoe inkopen bij de gemeente werkt en wat van ondernemers wordt verwacht. Bureau ConQuest nam de ondernemers mee in de ins en outs van het inschrijven op een gemeentelijke aanbesteding. Ook werden tips gegeven om de kans op een opdracht te vergroten.

De presentaties van de kennissessie kunt u downloaden.

Jaarplan lokaal inkopen

Er wordt gewerkt aan een jaarplan lokaal inkopen. In dit jaarplan worden interne ontwikkelingen en extern gerichte activiteiten beschreven.

Neem dan contact met ons op. Dat kan via inkoop@gemeentehw.nl.