Digitaal Opkopers Loket en Register

Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopers register bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Er is nu een nieuwe manier waarop u zich bij de gemeente kunt aanmelden, via het Digitaal Opkopers Loket.

Als u handelt in tweedehands goederen dan bent u verplicht om u bij de gemeente te aan te melden als handelaar. Bijvoorbeeld als u handelt in tweedehands auto’s of mobiele telefoons of laptops of sieraden aankoopt. Dat gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden gemakkelijk, is betrouwbaar en veilig.

Via het Digitaal Opkopers Loket kunt u zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van De Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en eventueel de politie.

Naast aanmelding bij uw gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw aan- en verkopen te maken. Op korte termijn dient u hiervoor  gebruik te maken van het Digitaal Opkopersregister. In dit register kunt u iedere aankoop registreren.

Door u als  handelaar te registreren in het Digitaal Opkopers Loket, ontstaat er een koppeling met het Digitaal Opkopersregister. Het voordeel is dat u maar één account hoeft aan te maken en dat u direct voldoet aan de wettelijke eisen.