Spring naar content

Duurzaamheidsdag voor ondernemers

Dit jaar wordt de jaarlijkse Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers georganiseerd op vrijdag 8 oktober van 16.00 tot 19.30 uur in het nieuwe gebouw van het Actief College in Oud-Beijerland. De hoofdspreker van deze dag is één van de meest invloedrijke mensen in Nederland en ver daarbuiten op het gebied van duurzaamheid, Thomas Rau! 

Aanmelden en inschrijven voor de kennissessies

Het thema van deze dag is ‘De waarde van minder; optimaal benutten van grondstoffen en energie’.  Dit op het moment dat berichten over schaarste van grondstoffen, zoals hout en bouwmaterialen, zeer actueel zijn. Hoe zorgen we dat we in de nabije toekomst nog over voldoende grondstoffen beschikken om ons werk te doen? Ben je ondernemer in de Hoeksche Waard en ben je daar benieuwd naar, meld je dan meteen aan via onderstaande button!

Er is een maximaal aantal deelnemers toegestaan. Ben je ondernemer, meld je dan snel aan via de de website van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard. Geef hierbij ook aan of je kiest voor de workshop of de 2 kennissessies. Is een optie vol, dan worden de deelnemers die zich als laatste aanmeldden, doorgeschoven naar de andere mogelijkheid. Deelname is gratis. Tijdens het evenement houden we rekening met de dan geldende coronaregels. 

Een oneindige voorraad aan grondstoffen

Tijdens deze middag neemt Thomas Rau, zelf ondernemer en visionair, de aanwezigen mee in de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Veel grondstoffen op aarde zijn beperkt. Deze grondstoffen hebben we als het ware in bruikleen. Rau zet zich onder andere in om alle grondstoffen te registreren en in pure vorm toe te passen. Door bijvoorbeeld ieder gebouw te voorzien van een digitaal materialenpaspoort waardoor hergebruik van materialen eenvoudiger wordt. Ook ontwikkelde hij voor Philips Turntoo Light as a Service en Circular Lighting; een dienst waarbij je licht afneemt. De lichtinstallatie blijft van Philips, waardoor het bedrijf extra gemotiveerd is om producten te maken die het zelf weer kan hergebruiken. Zo kunnen deze grondstoffen oneindig vaak opnieuw in bruikleen gegeven worden. Verder kennismaken met Rau? Kijk dan op de website van Thomas Rau

Kennissessies over circulair én duurzaam ondernemen

De dag wordt geopend door Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid en het dagvoorzitterschap is in handen van Pim Verhage, voor velen een bekend gezicht en verbonden aan Ondernemersvereniging Hoeksche Waard. Na het gastoptreden van Thomas Rau helpt Jaap-Willem Eijkenduijn van Energieke Regio Hoeksche Waard de ondernemers op weg op het gebied van energiebesparing. Dit doet hij samen met een aantal ondernemers, dat hier al flinke stappen in heeft gezet. Vervolgens gaat de groep uiteen. De aanwezigen nemen óf deel aan de workshop ‘CIRCO demo’ om circulaire businesskansen te ontdekken, óf volgen 2 kennissessies ‘Sociale winst met SROI’ en ‘Circulaire netwerken in de Hoeksche Waard’. Paul Boogaard, wethouder Economie, sluit de dag af. Daarna is er nog ruimte om na te praten met een hapje eten en een drankje. 

Organisatie

De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers wordt jaarlijks georganiseerd door Ondernemersvereniging Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers wordt jaarlijks georganiseerd door Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Energieke Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard. 

Vrijdag 9 oktober 2020 werd de Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers vanuit MFA De Boezem & Co in Oud-Beijerland georganiseerd.

Ruim 100 deelnemers volgden live de uitzending over Circulaire economie
Op vrijdag 9 oktober werd een programma over Circulair Ondernemen als succesvol verdienmodel opgenomen en live uitgezonden. Verschillende tafelgasten inspireerden het online publiek met hun verhalen, praktische tips en tafeldiscussies. De interactieve show was een gezamenlijk initiatief van bovenstaande partijen.

Heeft u het programma gemist of wilt u de uitzending nogmaals bekijken? Hieronder vindt u de gehele uitzending.

De presentatie was in handen van Jantien van den Berg

Jantien kent de Hoeksche Waard goed en heeft er lange tijd gewoond. Ze is voorzitter van het bestuur van Green Businessclub Nederland. Eerder in 2020 organiseerde ze nog een symposium rondom circulaire economie. Vrijdag kwamen onderwerpen zoals circulair bouwen, kringlooplandbouw en Hoeksche Waardse samenwerkingen aan bod in de live uitzending.

Veel ondernemers willen starten met circulair ondernemen

Wethouders Huibert Steen en Paul Boogaard waren aanwezig als tafelheren. Aan het einde van de uitzending keken zij terug op het programma. Wethouder Steen: “De energie, creativiteit en innovatie druipt ervan af bij de ondernemers die aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.” Wethouder Boogaard beaamt dat: “Zeker, en je ziet dat in deze periode ook de mooiste ideeën geboren worden. Mijn advies is dan ook: kijk of je in deze tijd iets aan circulaire economie kunt doen; juist nu.” Andere tafelgasten waren: Jan Wim van Wijngaarden (OHW) en Jaap Willem Eijkenduijn (Energieke Regio). Jan Wim vulde aan: “Het was een positieve bijeenkomst. Veel ondernemers willen starten met circulaire economie. De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard kan hierbij faciliteren en wij hopen dat de overheid ook een bijdrage kan leveren.”

Gastsprekers waren David van Lynden, programmamanager circulaire economie bij Rabobank Nederland, Marleen Gulden, ecopreneur, en Sandra Nap over biobased bouwen. Zij en de andere tafelgasten inspireerden het online publiek met hun verhalen en praktische tips. Daarnaast presenteerden verschillende circulaire ondernemers uit de Hoeksche Waard zich via filmpjes.

Als we echt circulair willen werken, moeten we dat met elkaar doen

Wethouder Duurzaamheid, Huibert Steen, kijkt terug op een succesvol online evenement. In een kijkerspoll met de vraag ‘Ik heb een concreet idee over hoe ik circulariteit kan gaan toepassen in mijn bedrijf’ antwoordde 82 procent van de deelnemende ondernemers bevestigend. Een score waar de wethouder erg blij van werd. “In een circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Dit betekent dat als we echt circulair willen werken, we dat met elkaar moeten doen. In dat licht is het dan natuurlijk enorm positief om te zien en horen hoeveel ondernemers hier al mee bezig zijn.”

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over circulair ondernemen aan de gemeente kunnen contact opnemen met de adviseur circulaire economie van de gemeente, Monique van Lent. Zij is te bereiken via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 15 98 of e-mail monique.vanlent@gemeentehw.nl. Ondernemers die vragen hebben aan de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard kunnen een e-mail sturen naar duurzaamheid@o-hw.nl.

Gestelde vragen en antwoorden

Duurzaam ondernemen gaat voor een deel om het hergebruiken van producten, grondstoffen en materialen. Door deze zo lang mogelijk in omloop te houden, wordt het milieu ontzien. Dit noemen we een circulaire economie. Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke bijdrage aan de CO2-vermindering. En zorgt deze voor het ontstaan van nieuwe markten, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Doet u ook mee?