Spring naar content

Duurzaamheidsdag voor ondernemers

Dit jaar wordt de jaarlijkse Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers georganiseerd op vrijdag 8 oktober van 16.00 tot 19.30 uur. De hoofdspreker van deze dag is één van de meest invloedrijke mensen in Nederland en ver daarbuiten op het gebied van duurzaamheid, Thomas Rau!

Het thema van deze dag is ‘De waarde van minder; optimaal benutten van grondstoffen en energie’.  Dit op het moment dat berichten over schaarste van grondstoffen, zoals hout en bouwmaterialen, zeer actueel zijn. Hoe zorgen we dat we in de nabije toekomst nog over voldoende grondstoffen beschikken om ons werk te doen? Ben je daar benieuwd naar, meld je dan meteen aan via de website van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard.

Hoofdspreker Thomas Rau; ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel ernstiger. Als ondernemer ziet hij hierin een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een wereldwijd probleem is, wil hij verder gaan dan het werken op gebouwniveau en is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen. Met energie én humor overtuigt Thomas Rau zijn publiek van de ingrijpende stappen, die nodig zijn, om de omslag van duurzaam naar levensvatbaar te maken. Verder kennismaken met deze inspirator? Kijk dan op de website van Thomas Rau.

Kennisworkshops over circulaire economie en energiebewust ondernemen

Aansluitend op het verhaal van Thomas Rau kan je verschillende kennisworkshops volgen over circulaire economie en energiebewust ondernemen. In september wordt het volledige programma bekend gemaakt.

Op dit moment gaan we uit van een fysiek event op een locatie in de Hoeksche Waard, maar dit is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Kunnen we minder mensen kwijt dan dat zich hebben aangemeld? Dan wordt er gekeken naar de volgorde van aanmelden. Ondernemers die deze dag niet willen missen, doen er daarom goed aan zich snel aan te melden via de website van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard

Organisatie

De Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers wordt jaarlijks georganiseerd door Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Energieke Regio, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard.

Vrijdag 9 oktober 2020 werd de Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers vanuit MFA De Boezem & Co in Oud-Beijerland georganiseerd.

Ruim 100 deelnemers volgden live de uitzending over Circulaire economie
Op vrijdag 9 oktober werd een programma over Circulair Ondernemen als succesvol verdienmodel opgenomen en live uitgezonden. Verschillende tafelgasten inspireerden het online publiek met hun verhalen, praktische tips en tafeldiscussies. De interactieve show was een gezamenlijk initiatief van bovenstaande partijen.

Heeft u het programma gemist of wilt u de uitzending nogmaals bekijken? Hieronder vindt u de gehele uitzending.

De presentatie was in handen van Jantien van den Berg

Jantien kent de Hoeksche Waard goed en heeft er lange tijd gewoond. Ze is voorzitter van het bestuur van Green Businessclub Nederland. Eerder in 2020 organiseerde ze nog een symposium rondom circulaire economie. Vrijdag kwamen onderwerpen zoals circulair bouwen, kringlooplandbouw en Hoeksche Waardse samenwerkingen aan bod in de live uitzending.

Veel ondernemers willen starten met circulair ondernemen

Wethouders Huibert Steen en Paul Boogaard waren aanwezig als tafelheren. Aan het einde van de uitzending keken zij terug op het programma. Wethouder Steen: “De energie, creativiteit en innovatie druipt ervan af bij de ondernemers die aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.” Wethouder Boogaard beaamt dat: “Zeker, en je ziet dat in deze periode ook de mooiste ideeën geboren worden. Mijn advies is dan ook: kijk of je in deze tijd iets aan circulaire economie kunt doen; juist nu.” Andere tafelgasten waren: Jan Wim van Wijngaarden (OHW) en Jaap Willem Eijkenduijn (Energieke Regio). Jan Wim vulde aan: “Het was een positieve bijeenkomst. Veel ondernemers willen starten met circulaire economie. De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard kan hierbij faciliteren en wij hopen dat de overheid ook een bijdrage kan leveren.”

Gastsprekers waren David van Lynden, programmamanager circulaire economie bij Rabobank Nederland, Marleen Gulden, ecopreneur, en Sandra Nap over biobased bouwen. Zij en de andere tafelgasten inspireerden het online publiek met hun verhalen en praktische tips. Daarnaast presenteerden verschillende circulaire ondernemers uit de Hoeksche Waard zich via filmpjes.

Als we echt circulair willen werken, moeten we dat met elkaar doen

Wethouder Duurzaamheid, Huibert Steen, kijkt terug op een succesvol online evenement. In een kijkerspoll met de vraag ‘Ik heb een concreet idee over hoe ik circulariteit kan gaan toepassen in mijn bedrijf’ antwoordde 82 procent van de deelnemende ondernemers bevestigend. Een score waar de wethouder erg blij van werd. “In een circulaire economie behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Dit betekent dat als we echt circulair willen werken, we dat met elkaar moeten doen. In dat licht is het dan natuurlijk enorm positief om te zien en horen hoeveel ondernemers hier al mee bezig zijn.”

Meer informatie

Ondernemers die vragen hebben over circulair ondernemen aan de gemeente kunnen contact opnemen met de adviseur circulaire economie van de gemeente, Monique van Lent. Zij is te bereiken via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 15 98 of e-mail monique.vanlent@gemeentehw.nl. Ondernemers die vragen hebben aan de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard kunnen een e-mail sturen naar duurzaamheid@o-hw.nl.

Gestelde vragen en antwoorden

Duurzaam ondernemen gaat voor een deel om het hergebruiken van producten, grondstoffen en materialen. Door deze zo lang mogelijk in omloop te houden, wordt het milieu ontzien. Dit noemen we een circulaire economie. Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke bijdrage aan de CO2-vermindering. En zorgt deze voor het ontstaan van nieuwe markten, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Doet u ook mee?