Energielabel C verplichting

Vanaf 1 januari 2023 mogen grote kantoren alleen gebruikt worden als ze minstens energielabel C hebben. Dit is onderdeel van de doelstelling van het Rijk dat in 2030 grote kantoorgebouwen energielabel A moeten hebben en in 2050 kantoorgebouwen energieneutraal moeten zijn.

Snel aan de slag met energielabel C? Doorloop dan de onderstaande stappen.

Op de website EP-Online van Rijksoverheid kunt u bekijken welk energielabel uw kantoorpand op dit moment heeft. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, vraag dan een inschatting of label aan bij een erkend labeladviseur (EPA-U). Heeft u energielabel B of C, dan heeft u tot 2030 de tijd om toe te werken naar een energielabel A. Heeft uw kantoor een label D of lager? Ga dan direct aan de slag met energiebesparende maatregelen.

Gemeente Hoeksche Waard werkt samen met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), Energieke Regio Hoeksche Waard en Ondernemersvereniging Hoeksche Waard om u op weg te helpen bij het verduurzamen van uw kantoor  en zo aan de nieuwe verplichting te kunnen voldoen. Via de ‘Naar-label-C-B-A-tool’ krijgt u een idee welke maatregelen u kunt nemen en wat het kost. Of kijk eens op het Zakelijk Regionaal Energieloket voor onafhankelijk advies bij het verduurzamen of energiezuinig maken van uw kantoorpand(en). Ook vindt u hier een overzicht van subsidies en financiële regelingen. De gemeente heeft zelf ook een aantrekkelijke lening voor ondernemers de Stimuleringslening Duurzaamheid. Hiermee financiert u maatregelen waarmee u flink kunt besparen op uw energiekosten, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, dak-, gevel- en vloerisolatie of een warmtepomp of zonneboiler. Energieke Regio Hoeksche Waard helpt ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het maken van een plan van aanpak voor uw pand(en).

Volg de beslisboom energielabel C energielabel C van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om te bekijken of deze regels ook voor uw kantoorpand gelden. Dit stappenplan is gebaseerd op de beslisboom van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Energieke Regio Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard organiseerden op dinsdag 2 november het webinar ‘Hoe bereik ik Energielabel C?’. Tijdens het webinar kregen deelnemers informatie over hoe zij energielabel C kunnen bereiken en konden vragen gesteld worden. De webinar is hieronder terug te kijken.

Bekijk het webinar.

Eigenaren en/of gebruikers van grote kantoren in de Hoeksche Waard met een energielabel D of lager en kantoren waarvan geen energielabel geregistreerd staat, hebben half oktober 2021 een brief ontvangen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in samenwerking met Energieke Regio Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard. In deze brief staat informatie over wat u als ondernemer kunt doen om uw kantoorpand duurzamer en energiezuinig te maken. U vindt de verzonden brieven onder het uitklapmenu ‘Documenten’. Ook vindt u hier de beslisboom energielabel C.