Spring naar content

Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen. Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Model A: voor horeca of slijterij
 • Model B: voor onder andere sportclubs en verenigingen

U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn in levensmiddelenbedrijven of supermarkten.

U maakt een afspraak met team vergunningen APV voordat de officiële aanvraag wordt ingediend. De vergunning vraagt u online aan via het formulier:

U kunt een wijziging aanbrengen via het formulier:

U heeft een vergunning nodig als u in uw horeca of in uw verenigingsbedrijf alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. U heeft voor elke vestiging van uw bedrijf een aparte vergunning nodig. Bij wijziging van de leidinggevende of lokaliteit op de afgegeven vergunning, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan. Ook als u een terras wilt toevoegen, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan.

Wat levert u bij ons aan?

 • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier Model A of Model B
 • Per leidinggevende een bijlage Model A of Model B
 • Een volledig ingevulde en ondertekende BIBOB-Vragenlijst (voor vergunning model A)
 • Voor vergunning Model A: de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden
 • Bij vergunning Model B: een kopie van het bestuursreglement (huisregels). In het reglement leest u de bepalingen over verantwoordt verstrekken van alcoholhoudende drank (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • Een plattegrondtekening van de inrichting, schaal 1:100
 • Een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat.
 • Voor een drank- en horecavergunning betaalt u € 354,90
 • Een wijziging drank- en horecavergunning kost € 111,55

 

Voor het aanvragen van een vergunning gelden de volgende eisen:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden
 • Leidinggevenden hebben geen strafverleden en zijn niet van slecht levensgedrag
 • Alle leidinggevenden hebben het diploma Sociale hygiëne

Het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen:

 • Hoogte: minimaal 2,40 meter
 • Oppervlakte: minimaal 35 m2
 • Ventilatie: 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte
 • Toiletten: 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden

Wij controleren of u aan deze voorwaarden voldoet.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als uw aanvraag bij indienen compleet is kan de termijn korter zijn. Let op: Uw horecagelegenheid mag pas open als de vergunning aan u verleend is. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing artikel 35 aanvragen.