Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein.

In gemeente Hoeksche Waard zijn 5 bedrijveninvesteringszones:

  1. BIZ Strien graag Gezien!
  2. BIZ Centrum Puttershoek
  3. BIZ Centrum Zuid-Beijerland
  4. BIZ De Hoogerwerf
  5. BIZ De Bosschen

Draagvlakmeting

Op 13 oktober 2020 stemde de gemeenteraad in met de verlenging van de BIZ De Hoogerwerf en De Bosschen door de verordening BIZ De Hoogerwerf 2021-2025 en BIZ De Bosschen 2021-2025 vast te stellen. Als gevolg van Corona is de uitvoering van de verordening en de draagvlakmeting een jaar vertraagd. De BIZ is wel doorgegaan met de uitvoering van de plannen op basis van de oude verordening. Dit was mogelijk door gebruik te maken van de eigen reserves en door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Van 1 november tot 22 november vindt de draagvlakmeting plaats. Ondernemers van deze bedrijventerreinen die volgens de verordeningen een bijdrage betalen voor de BIZ, kunnen in deze periode hun stem uitbrengen over het voortzetten van de BIZ. De bijbehorende verordening en het kiesreglement vindt u onder ‘Documenten’.