Veilig op het werk

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan.

Huiselijk geweld heeft een enorme impact op slachtoffers, de directe omgeving en de samenleving als geheel. Er heerst nog altijd een taboe op, maar weinig slachtoffers durven erover te praten. Hierdoor blijft het geweld zich soms jaren voortslepen met alle gevolgen van dien. Vaak is het nodig dat de omgeving ingrijpt om het geweld te stoppen. Het helpt als een direct leidinggevende, een bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon signalen herkent en ter sprake brengt. Het gaat niet alleen om slachtoffers. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Daarom ontwikkelde het samenwerkingsverband ‘Wat jij niet ziet’ een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten.

Wanneer het thuis niet veilig is heeft dit gevolgen voor het werk. Het uit zich in stress, concentratieproblemen, te laat komen en eerder weggaan, productieverlies, ziekteverzuim en uiteindelijk het verlies van werk of arbeidsongeschiktheid. Meer dan de helft van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand. Daarnaast kost huiselijk geweld werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuim en is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het ziekteverzuim.

Telefoonnummer Veilig Thuis

In Hoeksche Waard kunnen slachtoffers van huiselijk geweld voor hulp en advies terecht bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Vermoedt u een huiselijk geweld situatie bij een collega op uw werk? Bel Veilig Thuis, 0800 – 20 00 (gratis 24/7 bereikbaar). Of u nu vragen of vermoedens heeft, of als u het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.

Toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers

De toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers biedt handvatten aan werkgevers. Zij kunnen hiermee vermoedens bespreekbaar maken en signalen herkennen. De toolkit geeft ook informatie over professionele hulp. Hieronder vindt u de middelen.

Alle informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband ‘Wat jij niet ziet’ (tussen o.a. Augeo Foundation, gemeente Rotterdam en een aantal bedrijven). Deze zijn, met toestemming van gemeente Rotterdam, aangepast naar de lokale situatie van de Hoeksche Waard. 

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Ook uw werknemers kunnen hiermee te maken hebben thuis, als slachtoffer, pleger of getuige. Waarom is het belangrijk dat u als werkgever hier aandacht voor heeft? Dat leest u in onderstaande folder

In tien stappen een effectief organisatiebeleid: ‘Veilig op het werk, veilig thuis!’. Je veilig voelen op het werk is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers. Geweld dat in de privésfeer van een werknemer plaatsvindt, kan ook gevolgen hebben op het werk. Het is daarom belangrijk dat de werkgevers binnen hun organisatie beleid hebben om huiselijk geweld bij hun medewerkers tijdig te signaleren. Lees in het stappenplan de stappen die u als werkgever kan nemen voor een goed organisatiebeleid.

Vermoedt u als werkgever dat een medewerker te maken heeft met huiselijk geweld? Wees dan alert op de signalen. Deze alertheid is ontzettend belangrijk voor de veiligheid van uw werknemer. In onderstaand handboek vindt u een routekaart die u begeleidt naar hulp. De signaleringskaart helpt u om de signalen te herkennen. Hij geeft u ook tips om het gesprek aan te gaan met uw werknemer.

Om uw collega’s en werknemers te informeren over het organisatiebeleid huiselijk geweld kunt u onderstaand artikel plaatsen op intranet. De werknemersfolder kunt u daarbij als bijlage toevoegen.

Deze werknemersfolder kunt u neerleggen op plaatsen waar uw collega’s komen. Bijvoorbeeld in de kantine of wachtkamer van de Arbo-arts. Ook kan het als bijlage bij het intranetartikel.

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. De signalenkaart is digitaal te raadplegen via de website van de Signalenkaart. Er zijn ook een beperkt aantal papieren kaarten beschikbaar. Als u hier interesse in heeft, neemt u dan contact op met de receptie van de gemeente.