Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (IOAZ)

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer, omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Mogelijk komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

U kunt in de Hoeksche Waard een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week.
 • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan de IOAZ-norm. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 33.212 (bedrag per 1 januari 2024). De gemeente zal dit onderzoeken.
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
 • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.
 • Uw vermogen en pensioenvoorziening zijn niet te hoog. Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.

U leest meer over de hoogte van de IOAZ-uitkering, inkomensgrenzen en vermogensgrenzen op de website van de Rijksoverheid.

 • Levert uw bedrijf onvoldoende op om van te leven? Mogelijk heeft u dan recht op een IOAZ-uitkering.
 • Vraag de IOAZ-uitkering aan, vóórdat u stopt met uw bedrijf en u zich uitschrijft bij de KvK.
 • Meld u aan voor een persoonlijk gesprek bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), die voor Hoeksche Waard deze regelingen uitvoert. Dit kan via de website van de RBZ, de link naar deze site vindt u onder ‘Links’.

Voor het aanvragen van een IOAZ-uitkering heeft u deze gegevens nodig van uzelf en uw huisgenoten (bijvoorbeeld uw partner, minderjarige kinderen of andere huisgenoten):

 • Volledige naam, geboortedatum, burgerservicenummer en nationaliteit
 • DigiD van u en uw eventuele partner
 • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Een rechtsgeldige verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • Gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van schulden)
 • Hoogte van hypotheek of huur
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw werk bij uw laatste werkgever
 • Bankrekeningnummer(s) en het saldo van de bankrekeningen

Heeft u hulp nodig bij aanvragen van deze uitkering? Neem contact op met formulierenhulp van Humanitas via de website van Humanitas.