Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Bent u geboren voor 1965, heeft u langer dan drie maanden een WW-uitkering gehad en de volledige duur van uw WW-uitkering doorlopen? Dan vraagt u geen bijstandsuitkering aan maar een IOAW-uitkering. Dat is de afkorting voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers.

Zo werkt het

U kunt in de Hoeksche Waard een IOAW-uitkering aanvragen als u:

 • geboren bent vóór 1 januari 1965 en tussen uw 50ste en 60ste jaar werkloos bent geworden;
 • langer dan drie maanden recht had op een WW-uitkering en u uw volledige WW- en vervolguitkering van het UWV heeft ontvangen;
 • de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft;
 • een maandelijks (gezins)inkomen heeft dat lager is dan de IOAW-norm;
  (bij de IOAW wordt géén rekening gehouden met uw vermogen; de waarde van de bezittingen van uw gezin).
 • Meld via werk.nl dat u een IOAW-uitkering wilt aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Na verzending van uw melding nemen wij, binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u op. Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer correct hebt ingevuld en dat u bereikbaar bent. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen.

U kunt in de Hoeksche Waard een IOAW-uitkering aanvragen als u:

 • geboren bent vóór 1 januari 1965 en tussen uw 50ste en 60ste jaar werkloos bent geworden;
 • langer dan drie maanden recht had op een WW-uitkering en u uw volledige WW- en vervolguitkering van het UWV heeft ontvangen;
 • de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft;
 • een maandelijks (gezins)inkomen heeft dat lager is dan de IOAW-norm;
  (bij de IOAW wordt géén rekening gehouden met uw vermogen; de waarde van de bezittingen van uw gezin).

Voor het aanvragen van een IOAW-uitkering heeft u deze gegevens nodig van uzelf en uw huisgenoten (bijvoorbeeld uw partner, minderjarige kinderen of andere huisgenoten):

 • Volledige naam, geboortedatum, burgerservicenummer en nationaliteit
 • DigiD van u en uw eventuele partner
 • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Een rechtsgeldige verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Inkomensgegevens (loon, pensioen, lijfrente, belastingteruggave)
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw werk bij uw laatste werkgever
 • Bankrekeningnummer van uw betaalrekening

Tijdens de aanvraag van uw uitkering ontvangt u alvast een voorschot. U heeft recht op een voorschot van minimaal 90% van de uitkering. Het voorschot staat binnen 4 weken na de aanvraag op uw bankrekening. Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig doorgeeft. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een IOAW-uitkering. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Wanneer u recht heeft op bijstand verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering. Heeft u na 4 weken nog geen voorschot ontvangen? Vraag aan uw klantmanager hoe het er mee staat.

Heeft u de aanvraag goed doorlopen en hebben wij geen verdere vragen meer? U ontvangt dan binnen 8 weken een brief waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een ‘beschikking’.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de formulierenhulp van Humanitas.