Startcoach

Voor velen is ondernemen een lang gekoesterde droom. De eerste stap naar realisatie is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ondernemen staat gelijk aan de vrijheid om de zaken en ideeën aan te pakken naar eigen inzicht. Om je bedrijf succesvol te maken is het van belang de juiste keuzes te maken. En dat is moeilijk want je hebt nu eenmaal niet alle kennis zelf in huis. Om daar een oplossing voor te bieden is het project Startcoach gestart.

Startcoach wordt mogelijk gemaakt door:

Startcoach is een project voor startende ondernemers en ondernemers met een jong bedrijf van maximaal 8 jaar oud. Ervaren ondernemers en managers treden op als coach voor ondernemers die hun eerste stappen zetten in ondernemersland. De coach geeft vrijblijvende adviezen over marketing, financiën, logistiek, management, etc. Hij informeert de nieuwkomer ook over kansen, valkuilen, opstartproblemen en marktontwikkelingen.

Daarnaast ontsluit de coach zijn netwerk, waardoor de onervaren ondernemer op een natuurlijke manier de kans krijgt nieuwe contacten te leggen. De starter moet het uiteindelijk zelf doen, maar met de coach als sparringpartner en klankbord is de kans een stuk groter dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Elke startende ondernemer zou een coach moeten hebben!

De praktijk wijst uit dat coaches van grote invloed zijn op het succes van startende ondernemers. In de Hoeksche Waard wordt dan ook door vele partijen ingezet op ondersteuning. Het coachen van ondernemers levert uiteindelijk een bijdrage aan een stevig en gezond MKB in de Hollandse Waarden en daar heeft men graag wat voor over.