Ondernemerspeiling 2020

Ondernemers geven gemeente een voldoende voor dienstverlening

Gemeente Hoeksche Waard werkt aan een optimaal ondernemersklimaat. Een van de ambities daarvoor is een eigentijds, efficiënte en betrouwbare informatievoorziening aan ondernemers. Onderzoeksinstituut Het PON hield in opdracht van de gemeente een peiling onder Hoeksche Waardse ondernemers. Met deze ondernemerspeiling werden mening en de ervaringen van ondernemers in kaart gebracht. In totaal vulden van de 8.000 uitgenodigde ondernemers 648 de enquête in. Hiermee is sprake van een representatief onderzoek. De gemeente gaat samen met de ondernemers aan de slag met verbetervoorstellen.

Benieuwd naar de uitkomsten? Download het onderzoeksrapport.