Milieuvergunning of -melding

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. Wel heeft u te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Ook kunt u in de AIM gelijk uw vergunningsaanvraag of melding regelen.

De algemene milieuregels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Inzicht in deze regels verkrijgt u het beste via de Activiteitenbesluit Internet Module. U kunt daarin controleren welke milieuregels en maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Uw aanvraag of melding wordt voor de gemeente behandeld door Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid. Kijkt u daarom op de website van de omgevingsdienst voor meer informatie over de behandeling van uw aanvraag of melding. Ook kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie over dit onderwerp.