Het Ondernemersfonds

spaarvarken

Ondernemers met een goed idee of initiatief kunnen gebruik maken van het Ondernemersfonds. Gemeente Hoeksche Waard heeft hiervoor een bedrag van € 25.000,- per jaar gereserveerd. Hiermee ondersteunen wij lokale initiatieven van collectieven van ondernemers of eigenaren. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van de samenwerking tussen Hoeksche Waardse ondernemers. Ook voor activiteiten die helpen om het economisch vestigingsklimaat te versterken, kunt u een beroep doen op het Ondernemersfonds.

Een ondernemers- of eigenarencollectief, en/of samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en/of onderwijs.

Activiteiten die bijdragen aan het versterken van de samenwerking en verbinding tussen lokale ondernemers in de gemeente Hoeksche Waard door:

  • Het mede aanjagen van de netwerkbijeenkomsten die de samenwerking tussen lokale ondernemers in de gehele gemeente versterken;
  • Het versterken van de verbanden en relaties tussen de profitsector, non-profit en not-for-profit sectoren;
  • Het versterken van het economisch vestigingsklimaat van gemeente Hoeksche Waard waarbij kenniscirculatie tussen midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen een uitgangspunt is.

Een incidentele subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €5.000,- per aanvraag ( of voor zover het begrote budget nog toereikend is). Het totale beschikbare budget is €25.000,- per jaar.

Welke kosten komen in aanmerking?

  • Redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten;
  • Alleen kosten die gemaakt zijn na het indienen van de aanvraag;
  • Uren, mits zij voldoen aan de regels;
  • Inzet vrijwilligers tegen maximaal uurtarief € 35,-;

Wat zijn de spelregels?

  • Per jaar mag een aanvrager maximaal 2 aanvragen indienen, mits het verschillende initiatieven/projecten betreft;
  • Binnen een initiatief/ project kan per activiteit/onderdeel 1 partij subsidie aanvragen.

De volledige regels staan opgenomen in de publicatie Uitvoeringsregels Economie.

Lees meer op de pagina ‘Subsidieregeling economische – en arbeidsmarktontwikkeling‘.