Geldzorgen als ondernemer

In 3 stappen naar een oplossing

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met geldzorgen of schulden. De gemeente Hoeksche Waard kan u hier gratis bij helpen. Hoe? Dat leest u in deze 3 stappen.

De belangrijkste stap is om contact op te nemen met ons. U kunt contact opnemen met de medewerker van Team Ondernemen wanneer u reeds contact met hen heeft, ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van schulddienstverlening (via 14 0186 of 088 – 647 36 47 of schulddienstverlening@gemeentehw.nl) of u kunt contact op nemen met de medewerkers van Kram en Meersma (via info@kramenmeersma.nl of  085 – 130 35 91). Kram en Meersma zijn experts op het gebied van schulphulpverlening en ondersteuning van ondernemers. U kunt gratis door hen geholpen worden. U hoeft hier nog helemaal niets voor aan te leveren. Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen.

Na dit eerste contact wordt er een afspraak gemaakt met een schuldhulpverlener. Deze vindt plaats binnen 4 weken, maar in noodsituaties binnen 3 dagen, bijvoorbeeld in het geval van een afsluiting van energie of een huisuitzetting. Tijdens dit gesprek krijgt u de ruimte om uw volledige situatie op tafel te leggen. Tijdens dit gesprek gaan we een aantal dingen doen:

  1. In kaart brengen wat er aan de hand is. Pas als de hulpverlener precies weet wat er speelt (zowel zakelijk als privé) kunnen jullie gaan nadenken over een passende oplossing. Samen bepalen jullie of u überhaupt in aanmerking wilt komen voor schuldhulpverlening (jij beslist!).
  2. In kaart brengen van uw inkomsten, uitgaven en schulden (ook privé). Hierdoor ontstaat overzicht en rust. U moet daarvoor wel wat gegevens aanleveren. 
  3. Eventuele inzet van aanvullende ondersteuning. Schulden gaan vaak samen met andere problemen. De schuldhulpverlener brengt u, indien nodig, in contact met organisaties die u kunnen helpen met andere problemen. Dit doen we alleen dat in uw situatie nodig is en als u dat wilt.

Als u hulp wilt en/of nodig heeft van de gemeente, stellen jullie samen een hulpvraag vast en zorgt de gemeente ervoor dat er een plan van aanpak ligt. Dit is altijd maatwerk, geen enkele situatie is hetzelfde. U besluit of u hiermee akkoord gaat. 

De oplossing hangt af van uw specifieke situatie. Hoe eerder u als ondernemer aan de bel trekt, hoe meer oplossingen er vaak mogelijk zijn. Het uitgangspunt zal altijd zijn dat u uw onderneming kunt behouden als u dat wilt én de onderneming levensvatbaar is. 

Dit zijn voorbeelden van mogelijke oplossingen:

Schuldregelingen

Bij een schuldregeling doet de schuldhulpverlener een voorstel aan alle schuldeisers om een deel van de schulden terug te betalen. Als schuldeisers dit accepteren schelden zij de rest van de schuld kwijt. De schuldregeling kan op twee manieren ingericht worden. 

  • Via schuldbemiddeling
    De afloscapaciteit wordt drie jaar lang gereserveerd en jaarlijks uitbetaald aan de schuldeisers.
  • Via een saneringskrediet
    De schuldeisers ontvangen in één het bedrag waarmee zij akkoord zijn gegaan. U lost zelf drie jaar af aan dit krediet en hebt daarnaast dus geen andere schuldeisers meer.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers die (tijdelijk) weinig inkomen hebben en aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering. De Bbz-uitkering kan worden gebruikt voor inkomensondersteuning, maar ook voor bijvoorbeeld een saneringskrediet.