Terrassen, terrasuitbreiding en -overkapping

Bent u horecaondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een tijdelijk terras, terrasuitbreiding en -overkapping? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Het college van B&W heeft op 1 maart jl. besloten de regeling voor tijdelijke terrassen te verlengen van 1 april tot en met 31 oktober 2022.

Onderzoek omzetten tijdelijk terras naar permanent

Op dit moment onderzoekt de gemeente of tijdelijke terrassen mogelijk in aanmerking komen voor een permanenten vergunning en zo ja, welke. In de komende periode stellen we hiervoor de voorwaarden met criteria en locaties op alsmede welke vergunningen hiervoor nodig zijn. Aanvragen worden door de gemeente getoetst en beoordeeld. Wij streven ernaar alle aanvragen voor het zomerterrasseizoen (1 maart 2023) te behandelen.  

Let op: het verzoek om een tijdelijk terras om te zetten naar permanent betekent echter geen garantie tot vergunningverlening van uw permanente terrasaanvraag.

 • Een veilige doorstromingsmogelijkheid blijft gewaarborgd voor voetgangers, rolstoelgebruikers verkeersdeelnemers;
 • De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.
 • De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.
 • De omgeving mag geen overlast ervaren.
 • Er is geen muziek toegestaan.
 • Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.
 • Het terras moet een open karakter houden, niet volledig afgesloten.
 • Het is belangrijk dat de constructie tegen zwaardere weersomstandigheden kan.
 • Ventilatie: Tijdens de Corona blijkt dat door luchtverversing het besmettingsgevaar afneemt. Een goed werkende ventilatie installatie is essentieel. Het uitgangspunt is dat je op een terras in de buitenlucht zit.
 • Er mogen geen objecten vastgemaakt worden aan gemeentegrond.
 • Situatie tekening & indeling terras/bouwwerk.
 • Materiaal gebruik, brandwerend/brandvertragend

Vooraf, als de terrassen worden opgebouwd, kan gemeente Hoeksche Waard komen kijken. U bent verantwoordelijk  voor het nakomen van de regels op en in de nabijheid van uw terras. Uiteraard hebben uw bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als de boa’s een situatie tegenkomen die niet is toegestaan, wordt dit per situatie beoordeeld. U en/of de betreffende bezoeker krijgt zo mogelijk eerst de mogelijkheid om de situatie meteen op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of aanvullend optreden nodig is in de vorm van een waarschuwing of een boete.

Voor uw veiligheid, die van uw medewerkers en van uw gasten is het belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • waarborg een veilige doorstromingsmogelijkheid voor voetgangers; rolstoelgebruikers en verkeersdeelnemers zowel op uw terras als daarbuiten;
 • zorg ervoor dat de hulpdiensten ongehinderd doorgang hebben;
 • houd brandkranen en nooduitgangen vrij toegankelijk;
 • zorg ervoor dat de omgeving geen overlast ervaart;
 • breng geen muziek ten gehore op het terras;
 • blijf in contact met uw omgeving en informeer omwonenden over uw tijdelijke terras;
 • het is niet toegestaan om zonder toestemming of vergunning objecten zoals schermen of schaduwdoeken vast in gemeentegrond te plaatsen of aan gemeente-eigendommen vast te maken. Schade die hieruit voortvloeit kan op u verhaald worden.

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag.