Terrassen, terrasuitbreiding en -overkapping

Bent u horecaondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een tijdelijk terras, terrasuitbreiding en -overkapping? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Tijdelijke terrassen

De horeca in Hoeksche Waard kan ook deze zomer onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk terras plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de periode voor tijdelijke terrassen, terrasuitbreidingen en -overkappingen te verlengen van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2022. Horecaondernemers kunnen hun plannen voor een tijdelijk zomerterras indienen bij de gemeente.

Een verzoek tot tijdelijk terras indienen

Dat kan direct online via het aanmeldformulier ‘Tijdelijk terras horeca melden’. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u niet vergeet de gevraagde bijlagen toe te voegen.

De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een team van deskundigen. Zodra een verzoek akkoord is bevonden, kan een ondernemer starten met de inrichting van het terras.

Welke bijlagen zijn nodig bij uw aanvraag?

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen levert u met het ingevulde aanmeldformulier de volgende bijlagen aan:

 • Situatietekening (met maatvoering);
 • Tekening indeling terras/bouwwerk;
 • Toestemming eigenaar perceel (indien van toepassing).

Permanent terras?

Overweegt u een permanente terrasuitbreiding? Kijk voor meer informatie over het aanvragen hiervan bij ‘Van tijdelijk naar permanent terras’ op deze pagina.

Overlast tijdelijk terras

Ervaart u overlast van een terras? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Team VTH-Ondersteuning op telefoonnummer 088 – 647 25 49. Buiten werktijden kunt u direct contact opnemen met de politie via 0900 – 88 44.

Het college van B&W heeft op 1 maart jl. besloten de aanvraagperiode voor tijdelijke terrassen te verlengen van 1 april tot en met 31 oktober 2022.

Onderzoek omzetten tijdelijk terras naar permanent

Er wordt gewerkt aan een projectplan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een tijdelijk terras permanent te maken. Het benodigde tijdspad hiervoor wordt in het projectplan meegenomen. Voor het projectplan helpt het ons om te weten hoeveel ondernemers de wens hebben om hun tijdelijk terras permanent te maken. Bent u geïnteresseerd, dan stellen wij het op prijs wanneer u dit voor 28 maart 2022 aan ons meldt via eleftheria.bagouraki@gemeentehw.nl.

Let op: het verzoek om een tijdelijk terras om te zetten naar permanent betekent echter geen garantie tot vergunningverlening van uw permanente terrasaanvraag.

De gemeente streeft naar een zo eenvoudig mogelijk en voortvarend proces, met het doel snel duidelijkheid te geven aan de aanvragers en hun omgeving.

 • Een veilige doorstromingsmogelijkheid blijft gewaarborgd voor voetgangers, rolstoelgebruikers verkeersdeelnemers;
 • De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.
 • De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.
 • De omgeving mag geen overlast ervaren.
 • Er is geen muziek toegestaan.
 • Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.
 • Het terras moet een open karakter houden, niet volledig afgesloten.
 • Het is belangrijk dat de constructie tegen zwaardere weersomstandigheden kan.
 • Ventilatie: Tijdens de Corona blijkt dat door luchtverversing het besmettingsgevaar afneemt. Een goed werkende ventilatie installatie is essentieel. Het uitgangspunt is dat je op een terras in de buitenlucht zit.
 • Er mogen geen objecten vastgemaakt worden aan gemeentegrond.
 • Situatie tekening & indeling terras/bouwwerk.
 • Materiaal gebruik, brandwerend/brandvertragend

Vooraf, als de terrassen worden opgebouwd, kan gemeente Hoeksche Waard komen kijken. U bent verantwoordelijk  voor het nakomen van de regels op en in de nabijheid van uw terras. Uiteraard hebben uw bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als de boa’s een situatie tegenkomen die niet is toegestaan, wordt dit per situatie beoordeeld. U en/of de betreffende bezoeker krijgt zo mogelijk eerst de mogelijkheid om de situatie meteen op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of aanvullend optreden nodig is in de vorm van een waarschuwing of een boete.

Voor uw veiligheid, die van uw medewerkers en van uw gasten is het belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • waarborg een veilige doorstromingsmogelijkheid voor voetgangers; rolstoelgebruikers en verkeersdeelnemers zowel op uw terras als daarbuiten;
 • zorg ervoor dat de hulpdiensten ongehinderd doorgang hebben;
 • houd brandkranen en nooduitgangen vrij toegankelijk;
 • zorg ervoor dat de omgeving geen overlast ervaart;
 • breng geen muziek ten gehore op het terras;
 • blijf in contact met uw omgeving en informeer omwonenden over uw tijdelijke terras;
 • het is niet toegestaan om zonder toestemming of vergunning objecten zoals schermen of schaduwdoeken vast in gemeentegrond te plaatsen of aan gemeente-eigendommen vast te maken. Schade die hieruit voortvloeit kan op u verhaald worden.

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag.