Gemeente Hoeksche Waard heeft een aantal enthousiaste en betrokken Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Of in gewoon Nederlands: trouwambtenaren. Zij zetten zich met hart en ziel in om van jullie trouwdag of de dag dat jullie geregistreerd partnerschap officieel wordt gemaakt, een bijzondere dag te maken. Zij stellen zich graag aan jullie voor!

Eigen trouwambtenaar

Jullie kunnen ook kiezen voor een Babs uit een andere gemeente. We benoemen hem/haar dan voor een dag. Deze benoeming is kosteloos.

Ook raadsleden en wethouders van gemeente Hoeksche Waard kunnen benoemd worden tot Babs. Dit kan voor de gelegenheid van één huwelijk of voor de duur van hun ambt.

Kies je voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente, of voor een raadslid of wethouder, dan hebben wij van deze persoon nodig:

  1. Een schriftelijk verzoek om jullie huwelijk/partnerschap te mogen sluiten;
  2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  3. Een kopie van de beëdiging door de rechtbank;
  4. Een kopie van de benoeming bij de gemeente waar hij/zij als (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand werkt.

Maak via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 hiervoor een afspraak.