Er zijn diverse manieren om een huwelijk te sluiten of een partnerschap te registreren. Veel huwelijken of partnerschappen worden gesloten met een toespraak, maar het kan ook zonder toespraak of gratis.

Optie 1: huwelijk/partnerschap met toespraak

Gemeentehuis Oud-Beijerland:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 17.00 uur: € 396,30  
 • Zaterdag tussen 10.00 – 15.00 uur: € 688,10

Externe locatie:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 17.00 uur: € 401,85 
 • Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur- 21.00 uur: € 578,-
 • Zaterdag tussen 10.00 – 21.00 uur: € 726,60

Huwelijken/partnerschappen met toespraak vinden altijd plaats op het gemeentehuis Oud-Beijerland of op een locatie naar keuze:

Gemeentehuis Oud-Beijerland:

 • maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
 • zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur

Externe locatie:

 • maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
 • maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur
 • zaterdag tussen 10.00 en 21.00 uur

Ja, dat kan onbeperkt tot 2 weken voor de geplande datum via het digitale formulier (met DigiD)

Willen jullie binnen 2 weken voor de geplande datum jullie huwelijk of partnerschap nog annuleren of wijzigen? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0186 of 088 – 647 36 47.

Je hebt voor jullie ceremonie minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig.

Als jullie dit wensen kunnen de getuigen ook medewerkers van de gemeente zijn. Wanneer jullie kiezen voor getuigen van de gemeente dan zijn hier kosten aan verbonden.

Per getuige van de gemeente kost dat € 30,25.

Jullie huwelijk/partnerschap wordt gesloten door een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs). Jullie kunnen zelf kiezen welke ambtenaar jullie ceremonie gaat voltrekken. De informatie over al onze babsen kan je vinden op de pagina waar de babsen zich voorstellen.

Optie 2: huwelijk/partnerschap zonder toespraak

Een huwelijk/partnerschap zonder toespraak is een snelle en minder kostbare mogelijkheid om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Gemeentehuis Oud-Beijerland:

Donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur: € 232,40.

Huwelijken/partnerschappen zonder toespraak vinden altijd plaats op donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur.

De ceremonie vindt plaats in een van de spreekkamers op het gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. Vergeten jullie niet je ID-bewijs mee te nemen?

Ja, dat kan onbeperkt tot 2 weken voor de geplande datum via het digitale formulier (met DigiD).

Willen jullie binnen 2 weken voor de geplande datum jullie huwelijk of partnerschap nog annuleren of wijzigen? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0186 of 088 – 647 36 47.

Je hebt voor jullie ceremonie minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig.

Als jullie dit wensen kunnen de getuigen ook medewerkers van de gemeente zijn. Wanneer jullie kiezen voor getuigen van de gemeente dan zijn hier kosten aan verbonden.

Per getuige van de gemeente kost dat € 30,25.

Jullie huwelijk/partnerschap wordt gesloten door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (abs). Je kunt zelf geen voorkeur aangeven.

Optie 3: gratis huwelijk/partnerschap zonder toespraak

Het gratis huwelijk/partnerschap is oorspronkelijk bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Elke gemeente is wettelijk verplicht om twee maal per week de gelegenheid te bieden om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Deze ceremonies zijn altijd zonder toespraak.

Omdat er veel vraag is naar deze mogelijkheid, zijn de opties vaak al voor de komende 3 maanden volgeboekt.

Voorwaarde voor een gratis huwelijk/partnerschap is dat tenminste één van jullie beiden in gemeente Hoeksche Waard woont.

Gemeentehuis Oud-Beijerland:

Maandag en dinsdag om 09.00 uur en 09.30 uur:

 • Bij maximaal 10 personen: kosteloos.
 • Bij meer dan 10 personen: € 85,20.

Gratis huwelijken/partnerschappen vinden altijd plaats op maandag en dinsdag om 9.00 uur en om 9.30 uur.

De ceremonie vindt plaats in een van de spreekkamers op het gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. Vergeten jullie niet je ID-bewijs mee te nemen?

Ja, dat kan onbeperkt tot 2 weken voor de geplande datum via het digitale formulier (met DigiD).

Willen jullie binnen 2 weken voor de geplande datum jullie huwelijk of partnerschap nog annuleren of wijzigen? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0186 of 088 – 647 36 47.

Je hebt voor jullie ceremonie minimaal twee en maximaal vier getuigen nodig.

Als jullie dit wensen kunnen de getuigen ook medewerkers van de gemeente zijn. Wanneer jullie kiezen voor getuigen van de gemeente dan zijn hier kosten aan verbonden.

Per getuige van de gemeente kost dat € 30,25.

Jullie huwelijk/partnerschap wordt gesloten door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (abs). Je kunt zelf geen voorkeur aangeven.

Optie 4: omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Het omzetten kan in elke Nederlandse gemeente. Er hoeven geen getuigen bij te zijn.

Dit kan op twee manieren:

 • Zonder toespraak op het gemeentehuis Oud-Beijerland. De kosten zijn gelijk aan een huwelijk zonder toespraak.
 • Met toespraak op het gemeentehuis in Oud-Beijerland of op een andere locatie. De kosten zijn gelijk aan de kosten van een huwelijk met toespraak.

Maak via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 hiervoor een afspraak.