Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap melden

Wanneer u wilt scheiden of beëindiging partnerschap wilt aanvragen, regelt u dit onder begeleiding van uw advocaat.

De echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is pas definitief wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap was aangegaan. Uw advocaat regelt deze inschrijving voor u.

U dient voor een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap een advocaat in de arm te nemen. Uw advocaat vertelt u wat u nodig heeft, aan moet leveren en hoe de procedure gaat verlopen.

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.
Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een advocaat.

De inschrijving in de burgerlijke stand van de gemeente is vrij van kosten. De overige kosten kunt u bespreken met uw advocaat.

Als u in scheiding ligt, komt er veel op u af. Emotioneel is dit een vervelende periode voor u en uw gezin, maar ook praktisch moet u van alles regelen. Er zijn verschillende organisaties die u en uw gezin kunnen helpen. U vindt een overzicht op de pagina Hulp bij een echtscheiding.