Gedenkteken of grafbedekking plaatsen

U mag op een graf een gedenkteken of beplanting plaatsen. U heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. De steenhouwer kan de vergunning namens u aanvragen. U kunt dit ook zelf doen.

De regels voor grafbedekking en grafbeplanting verschillen per grafsoort. U leest hierover meer in het document ‘grafbedekking en onderhoud’.

U regelt uw vergunning door contact op te nemen met de begraafplaatsadministratie. U ontvangt van de medewerkers een aanvraagformulier voor het plaatsen van een gedenkteken. Dit formulier kunt u samen met de steenhouwerij invullen. De begraafplaatsadministratie kan u ook meer informatie geven over de regels over grafbedekking en grafbeplanting.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning voor het plaatsen van grafbedekking krijgt.

Een vergunning voor een gedenkteken of beplanting kost € 226,-.

Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan heeft u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Een van de eisen is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

U vraagt toestemming aan de wegbeheerder. De gemeente kan u vertellen wie de wegbeheerder is.