Overlijdensaangifte

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente.

Als uitvaartondernemer kunt u op de pagina online regelen ondernemers uw zaken regelen. U heeft  eHerkenning nodig om online aangifte te doen.

Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte van overlijden kan alleen bij ons servicepunt in Oud-Beijerland. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Wilt u als nabestaande zelf aangifte van overlijden doen? Maakt u dan telefonisch een afspraak via 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij nemen dan samen met u door wat er nodig is voor de aangifte.

U heeft bij het doen van de overlijdensaangifte in ieder geval nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
  • De doktersverklaring (Dit is de verklaring van overlijden van de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer bij een natuurlijke dood.)
  • B-envelop (Een envelop voor het CBS waarin een formulier is gevoegd omtrent de doodsoorzaak deze krijgt u van de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer.)
  • Eventueel het trouwboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden (niet verplicht.)

Let op: bij een onnatuurlijke oorzaak van overlijden zijn andere documenten benodigd. Dit wordt met u telefonisch besproken.

• De aangifte van overlijden zelf is kosteloos.
• Een uittreksel Burgerlijke stand dat nodig is kost:€ 16,60

U kunt alleen met uw pinpas betalen, behalve bij ons servicepunt Oud-Beijerland, waar u ook contant kunt betalen.

Informatie over zaken die je regelt met de Belastingdienst

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de Belastingdienst. Wij helpen u graag op weg. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst en vul de checklist nabestaanden in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. Sinds kort is het voor nabestaanden ook mogelijk de Belastingtelefoon voor nabestaanden te bellen als zij hulp nodig hebben. Dit kan gratis via (0800) 235 8354.

Bredere informatie over zaken die je regelt met de Rijksoverheid

Wilt u een breder overzicht in wat u als nabestaande moet weten en regelen met de overheid? Op de site van de Rijksoverheid maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw situatie.