Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden, door optie of door naturalisatie. Hoe u dit regelt en wat u daarvoor nodig heeft leest u bij de vragen op deze pagina.

Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Dan kunt u bij ons een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden. Geef uw gegevens door via het E-formulier Nederlander worden door optie. Wij bellen u dan om een afspraak te maken voor het indienen van een optieverzoek.

Wij controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Binnen 13 weken na het indienen van uw verzoek krijgt u van ons een brief met daarin de beslissing of u wel of geen Nederlander kunt worden via optie. Wij kunnen de termijn 1 keer verlengen.

 • Als u Nederlander kunt worden via optie krijgt u van ons een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.
 • Als u geen Nederlander kunt worden via optie en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u bij ons bezwaar maken. In de brief staat hoe u dit kunt doen. Misschien kunt u Nederlander worden door naturalisatie.

De kosten vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Heeft u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Kunt u geen Nederlander worden door optie? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Bekijk eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet.

Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor naturalisatie indienen. Geef uw gegevens door het E-formulier Nederlander worden door naturalisatie in te vullen. Wij controleren uw gegevens en nemen binnen 3 maanden contact met u op. Momenteel is de wachttijd langer vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die behandeld worden op volgorde van binnenkomst.

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. U krijgt een brief van de IND met daarin de beslissing of u wel of geen Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2x verlengen met een half jaar.

 • Als u Nederlander wordt. Dan krijgt u van ons een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit dat u Nederlander bent geworden.
 • Als u geen Nederlander kunt worden. Dan kunt u bij de IND bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

De kosten vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Heeft u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Nederlander worden door optie

 • Uw verblijfsvergunning
 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • Uw geboorteakte
 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Let op! Wij moeten kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan ons of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Nederlander worden door naturalisatie

 • Uw verblijfsvergunning 
 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument 
 • Uw geboorteakte 
 • Het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner en dit staat niet geregistreerd bij de gemeente, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • Huwelijksakte
 • Akte van geregistreerd partnerschap
 • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op! Wij moeten kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan ons of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.