Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

  • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven;
  • Weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven.

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen. U moet ook de participatieverklaring ondertekenen.

De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgering. De gemeente geeft workshops over de participatieverklaring. Deze workshop bestaat uit één dagdeel. Tijdens de workshop leert u wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Na de workshop kunt u de participatieverklaring ondertekenen.

U hebt 1 jaar de tijd om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Aanmelden voor de participatieverklaring kan door een e-mail te sturen naar inburgering@gemeentehw.nl.  In deze e-mail schrijft u:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw BSN nummer
  • uw telefoonnummer
  • de talen die u spreekt

Wij zorgen er dan voor dat u wordt uitgenodigd voor een workshop in een taal die u kan begrijpen.

  • Heeft u een verblijfvergunning ‘asiel bepaalde tijd’? Dan hoeft u voor deze workshop niet te betalen.
  • Heeft u een reguliere verblijfsvergunning? Dan betaalt u eenmalig het wettelijk vastgestelde bedrag van € 150,-. U kan dit bedrag ook betalen met uw DUO-lening.

Wilt u meer informatie over de participatieverklaring? Klik dan op de links. U kan ook contact opnemen met Renata van Tilborgh van  de afdeling Werk.