Spring naar content

Trouwen in het buitenland

U wilt trouwen in het buitenland? In bepaalde landen heeft u daar een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor nodig, veel landen vragen ook om een internationaal geboorte uittreksel

In bepaalde landen hebt u een verklaring nodig als u daar wilt trouwen. In de verklaring moet staan dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent om te trouwen. Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan vraagt u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ aan bij de gemeente.

  • Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente.
  • Hebt u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond.
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.
  • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner

De gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

  • een recent afschrift van de geboorteakte
  • als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte
  • als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedragen € 24,60

Vaak wordt vanuit het buitenland om een internationaal geboorte uittreksel gevraagd. Per land verschilt aan welke eisen deze moet voldoen (legalisatie/apostille). Via de link naar de website van de Rijksoverheid kunt u deze informatie per land opzoeken.

Via onze pagina ‘Afschrift of uittreksel burgerlijke stand‘ kunt u deze aanvragen. Controleer of u  voor uw uittreksel bij onze gemeente moet zijn of bij een andere gemeente (dit uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u geboren bent).