Geregistreerd partnerschap

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Meld dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren.

Wilt u uw partnerschap bij gemeente Hoeksche Waard laten registreren? In gemeente Hoeksche Waard kan deze bijzondere gebeurtenis op verschillende locaties plaatsvinden met de trouwambtenaar die u wilt. Neem contact met ons op om een datum te reserveren. Dit kan maximaal één jaar van tevoren.

In gemeente Hoeksche Waard zijn er meerdere locaties waar u de plechtigheid van uw partnerschapsregistratie of feestelijke omzetting kunt laten plaatsvinden.

Voor het servicepunt Oud-Beijerland gelden de volgende tijdstippen:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur
 • Zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur

Voor een keuzelocatie gelden de volgende tijdstippen:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 21:00 uur
 • Zaterdag tussen 10:00 – 21:00 uur
 • de locatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje/partnerschapsboekje wilt.

Ook wanneer u op een aangewezen externe locatie (in samenwerking met de gemeente) wilt trouwen, moet u de datum en het tijdstip bij de gemeente reserveren. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de betreffende locatie om daar te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Er is een locatie van gemeente Hoeksche Waard waar u uw geregistreerd partnerschap kunt sluiten. Voor het voltrekken van een partnerschap of het feestelijk omzetten van een partnerschap zijn de gemeentelijke leges voor de locatie van de gemeente:

Servicepunt Oud-Beijerland leges 2023

Dagen

Tijdstip

Kosten

Met of zonder toespraak

Opmerking

Maandag en dinsdag

Om 09.00 – 09.30 uur

Legesvrij

Zonder toespraak

Maximaal 10 personen

Maandag en dinsdag

Om 09.00 – 09.30 uur

€ 82,50

Zonder toespraak

Meer dan 10 personen

Donderdag & vrijdag

Tussen 10.00-11.30 uur

€ 225,-

 

Zonder toespraak

 

Maandag t/m vrijdag

Tussen 09.00 – 17.00 uur

€ 383,65

Met toespraak

 

Zaterdag

Tussen 10.00 – 15.00 uur

€ 666,10

Met toespraak

 

Externe locaties in de Hoeksche Waard leges 2023

Dagen Tijdstippen Kosten
Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur € 389,-
Maandag t/m vrijdag tussen 17:00 – 21:00 uur € 559,55
Zaterdag tussen 10:00 – 21:00 uur € 703,40

Ga voor bijzondere trouwlocaties naar de pagina externe trouwlocaties.

Toelichting op de prijzen:

 • Alle genoemde prijzen hebben alléén betrekking op de kosten die u verschuldigd bent aan gemeente Hoeksche Waard. De kosten die de aangewezen locatie of uw verzoeklocatie berekent komen er voor u nog bij.
 • Maandag- en dinsdagochtend kunt u om 09:00 en 09:30 uur uw partnerschap legesvrij laten registreren. Dit kan alleen in het servicepunt Oud-Beijerland. Het betreft dan een korte en sobere ceremonie door een ambtenaar van de burgerlijke stand van het team Publiekszaken. Hierbij mogen, inclusief u beiden, maximaal tien personen aanwezig zijn.

Kiest u voor een eigen locatie binnen de Hoeksche Waard? Dat kan. Kijk bij onderstaande vraag wat de legeskosten zijn en waaraan de locatie moet voldoen. 

Voor het aanwijzen van een eigen locatie voor het sluiten van uw partnerschap moet u een verzoek indienen. Let op: een eigen locatie mag geen verenigingsgebouw zijn.

Legesbedragen 2023

Dagen Tijdstippen Kosten
Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur € 479,60
Maandag t/m vrijdag tussen 17:00 – 21:00 uur € 666,10
Zaterdag tussen 10:00 – 21:00 uur € 799,35

Toelichting op de prijzen:

 • Alle genoemde prijzen hebben alléén betrekking op de kosten die u verschuldigd bent aan gemeente Hoeksche Waard. De kosten die de aangewezen locatie of uw verzoeklocatie berekent komen er voor u nog bij.
 • Maandag- en dinsdagochtend kunt u om 09:00 en 009:30 uur legesvrij uw partnerschap laten registreren. Dit kan alleen in het servicepunt Oud-Beijerland. Het betreft dan een korte en sobere ceremonie door een ambtenaar van de burgerlijke stand van het team Publiekszaken. Hierbij mogen, inclusief u beiden, maximaal tien personen aanwezig zijn.

Kiest u voor een eigen locatie? Dan vindt u hieronder de voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen en de aanvraagformulieren. Let op! Geeft u een feest op een eigen locatie? Vergeet dan niet een evenementenvergunning aan te vragen. Deze moet uiterlijk 8 weken voor het feest plaatsvindt aangevraagd zijn.

Voorwaarden voor een verzoeklocatie partnerschapsregistratie

 1. De locatie mag een ordelijk verloop van de partnerschapsregistratie en de eisen die de wet hieraan stelt, niet in de weg staan;
 2. De locatie dient tijdens de voltrekking/registratie vrij toegankelijk en openbaar te zijn;
 3. Indien de locatie een schip is, moet het gedurende de registratie aan een ligplaats op het grondgebied van de gemeente afgemeerd zijn, waarbij de locatie vrij toegankelijk en openbaar dient te zien;
 4. De locatie moet voldoen aan de eisen van het gebruiksbesluit;
 5. De locatie dient te beschikken over voldoende parkeergelegenheid;
 6. De locatie moet over een kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand beschikken;
 7. Het partnerpaar dient tegelijk met het verzoek voor een verzoeklocatie een schriftelijk bewijs (de akkoordverklaring) te overleggen waarin de eigenaar/beheerder instemt met het gebruik van de locatie als plaats voor de partnerschapsregistratie op de genoemde datum. Tevens wordt hierin verklaard dat de locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 8. Het partnerpaar is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de locatie; een eventuele vergoeding hiervoor is voor eigen rekening;
 9. Het partnerpaar maakt gebruik van een gemeentelijke bode die hen en de gasten op passende wijze kan begeleiden en de ambtenaar van de burgerlijke stand kan bijstaan. Het is mogelijk in overleg hiervan af te wijken. Dit gebeurt ook op initiatief van de gemeente;
 10. Het verzoek voor een verzoeklocatie dient uiterlijk 2 maanden voor de gewenste datum waarop de partnerschapsregistratie plaatsvindt te worden ingediend.

Omschrijving

Kosten

Een trouwboekje (blauw of krijtwit) € 34,60

leges 2023 € 34,60

Gebruik maken van een gemeentegetuige bij uw huwelijk € 29,30

leges 2023 € 29,30

 

Meld uiterlijk 2 weken voor de voorgenomen datum (het liefst eerder) uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, bij de gemeente waar u uw partnerschap wil registreren. Dit doet u met het ‘formulier melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Deze melding vervangt de vroegere ondertrouw. U vindt deze formulieren bij het onderste uitklapmenu.

 • Hebben u en uw partner de Nederlandse nationaliteit en wonen u en uw partner in Nederland? Vul dan het verkorte meldingsformulier in. 
 • Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of woont u of uw partner permanent in het buitenland? Gebruik dan het uitgebreide meldingsformulier.

U heeft als paar twee tot vier getuigen nodig. Als u dit wenst kunnen de getuigen, tegen vergoeding, ook medewerkers van de gemeente zijn.

Gemeente Hoeksche Waard heeft een aantal enthousiaste en betrokken Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Of in gewoon Nederlands: trouwambtenaren. Zij zetten zich met hart en ziel in om van uw trouwdag of de dag dat uw geregistreerd partnerschap officieel wordt gemaakt, een bijzondere dag te maken. Zij stellen zich graag aan u voor!

Bekijk de pagina trouwambtenaren.

Naast onze vaste trouwambtenaren, kunt u ook een verzoek indienen voor een eigen trouwambtenaar. Hij/zij wordt dan voor 1 dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een voorwaarde is dat hij/zij trouwambtenaar is in een andere gemeente en beëdigd is door een rechtbank.

Voeg voor dit verzoek de volgende extra documenten toe aan het meldingsformulier:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar.
 • Kopie bewijs van beëdiging bij de rechtbank.
 • Kopie benoemingsbesluit van een andere gemeente.
 • De adresgegevens met telefoonnummer van de trouwambtenaar.

Nadat wij alles hebben gecontroleerd en akkoord kunnen geven, ontvangt de trouwambtenaar een benoemingsbesluit voor 1 dag. Wij nemen contact op met de trouwambtenaar om alle informatie die nodig is rondom de plechtigheid door te geven.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • u en uw partner niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Adres wijzigen

Indien uw adres wijzigt geeft u dit zelf door aan uw nieuwe woongemeente.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. U kunt uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Laat bij de gemeente een akte van omzetting opmaken. U kunt hiervoor contact opnemen met een gemeente naar keuze. Er zijn 4 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Een geregistreerd partnerschap wordt niet in elk land erkend.

In Nederland verandert de achternaam na een huwelijk niet. U mag wel elkaars achternaam gebruiken. Dit kan op de volgende manieren:

 • alleen uw eigen naam;
 • alleen de naam van partner;
 • de naam van uw partner voor of achter uw eigen naam.

U kunt dit aangeven op het meldingsformulier.

Wijzigt uw adres na het geregistreerd partnerschap?

Dan moet u officieel de verhuizing doorgeven bij de gemeente waar uw nieuwe adres is.