Spring naar content

Zwerfdieren of dode dieren

Ziet u dode dieren langs de weg of in het water? Dan meldt u dit bij de gemeente (binnen de bebouwde kom) of bij het waterschap (buiten de bebouwde kom). De kadavers worden dan weggehaald. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden.

Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg? Dan meld u dit bij de politie via het nummer 0900-8844.

Ziet u een dood dier in het water? Meld dit dan bij de gemeente of bij het waterschap. Haal de dieren niet zelf weg.

Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de gemeente of de dierenambulance

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

  • U kunt het laten ophalen door de dierenambulance.
  • U kunt het laten begraven of cremeren.
  • U kunt het afgeven bij een speciale verzamelplaats.
  • U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Is uw pony, geit of schaap dood? Meld dit direct bij het erkende destructiebedrijf Rendac. Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein.

Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de politie op 0900-8844.

De politie neemt dan contact op met de valwildcoördinator van de Wildbeheereenheid HW. De valwildcoördinator regelt de afvoer van een gewonde of dode ree. Het is derden op grond van de Flora- en Faunawet verboden om dit te doen.