Spring naar content

Verloren of gevonden voorwerpen

Hebt u iets gevonden? Dan doet u aangifte bij ons en niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. Kijk voor meer informatie op de website van de politie. Na de aangifte kunt u het gevonden voorwerp zelf bewaren. Als dat niet lukt, kunt u het afgeven bij ons servicepunt in Oud-Beijerland.

Hebt u iets verloren? Kijk dan in bijgevoegd overzicht of u het voorwerp herkent.

Hebt u uw identiteitsbewijs verloren? Kijk dan op de pagina ‘Paspoort/identiteitskaart, kwijt of gestolen’ wat u moet doen.

U meldt uw gevonden voorwerp aan via het e-formulier ‘Gevonden voorwerp melden’. Dit formulier vindt u op deze pagina bij ‘Formulieren’.

Neem dan contact met ons op.

Kijk dan op de website van ‘Verloren of gevonden’ of op de website van ‘iLost’.

Dan laten wij dit direct aan u weten. Het is echter niet toegestaan een gevonden paspoort of identiteitskaart aan u terug te geven. Wij moeten het document vernietigen. U kunt een nieuw identiteitsbewijs bij ons aanvragen.

Als u eigenaar wilt worden van een gevonden voorwerp, geeft u dit aan bij de aangifte. Bewaar het voorwerp bij voorkeur bij u thuis. Is het voorwerp minder waard dan € 450,00? Dan kunt u na 3 maanden eigenaar worden. Is de waarde meer dan € 450,00 of is het een sieraad? Dan geldt een bewaartermijn van 1 jaar.