Fakkelen Shell Moerdijk

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij Shell Moerdijk gaat er soms toch iets mis: een incident. Daarbij kan hinder ontstaan voor mensen binnen maar ook voor mensen buiten ‘het hek’. Stank, geluid en affakkelen zijn effecten die merkbaar kunnen zijn buiten het Shell terrein.

Behalve bij incidenten kan hinder of zelfs overlast ook ontstaan bij bijvoorbeeld onderhoudswerk. Als vooraf met enige zekerheid kan worden verwacht dat bepaalde werkzaamheden, zoals het opstarten van fabrieken, hinder gaan opleveren, informeert Shell de omgeving vooraf via de regionale media. Daarnaast informeert Shell via de eigen website de omgeving en is er een gratis infolijn. U kunt zich ook bij Shell aanmelden voor een elektronische nieuwsbrief van Shell Moerdijk.

Wanneer u overlast ervaart kunt u dit melden via de website van Omgevingsdienst Midden-West Brabant. Informatie over het melden van overlast vindt u op de pagina Milieutelefoon.

Bij incidenten wordt zo snel mogelijk informatie gegeven. Dit is niet altijd eenvoudig omdat het vaak veel tijd vergt om de oorzaken van hinder op te sporen. Met zo volledig mogelijke en tijdige informatie probeert Shell de ongerustheid weg te nemen.

Nader informatie is te verkrijgen via: Burenlijn locaties Moerdijk en Pernis: 0800-0238044 (gratis).