Spring naar content

Meldpunt Zorg & Overlast

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening leidt? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van GGD Zuid-Holland Zuid.

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig zijn. Het is belangrijk dat deze persoon de hulp krijgt die nodig is. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn:

  • De verplichte zorg kan thuis of poliklinisch gebeuren.
  • De betrokkene en zijn/haar familie hebben inspraak in de behandeling en ook de zorg en ondersteuning daarna.
  • Inwoners kunnen het melden wanneer zij zich zorgen maken over iemand die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen is (en hulp weigert).  

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Meld u dit dan bij het Meldpunt Zorg & Overlast van GGD Zuid-Holland Zuid. Dit kunt u doen met het formulier op de website of door te bellen. Meer informatie, het formulier en de contactgegevens zijn te vinden op de website van Meldpunt Zorg en Overlast.