Wijkteam Hoeksche Waard

Wijkteam Hoeksche Waard biedt ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder, die door ziekte, handicap of financiële problemen hulp nodig hebben. In het team werken medewerkers van Kwadraad, Careyn, Wmo Hoeksche Waard, HW Werkt!, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer samen. Door samen te werken in één team zijn onderlinge lijnen kort. Wijkteam Hoeksche Waard bestaat uit drie teams; wijkteam Oud-Beijerland, wijkteam Cromstrijen-Korendijk en wijkteam Binnenmaas-Strijen.

Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen contact opnemen met het Wijkteam Oud-Beijerland, het Wijkteam Cromstrijen-Korendijk of het wijkteam Binnenmaas-Strijen. Eén van de medewerkers van het team gaat in gesprek met de inwoner en brengt de situatie in kaart. Wat is precies de vraag en hoe zijn de persoonlijke omstandigheden? Daarna gaat de medewerker met de hulpvrager op zoek naar oplossingen. Samen met de hulpverlening wordt gekeken welke rol het eigen netwerk van de hulpvrager hierbij kan spelen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan vindt ondersteuning vanuit het wijkteam of andere organisaties plaats. Die ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als het nodig is. Vragen die gesteld kunnen worden aan het wijkteam zijn bijvoorbeeld: Wie kan mij ondersteunen bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel of huishoudelijke hulp? Ik kom niet uit met mijn geld.  Wat moet ik doen? Wij hebben thuis veel ruzie. Hoe kunnen we de rust herstellen? De zorg voor mijn partner, vader of moeder wordt me te zwaar. Kan ik ondersteuning krijgen? Ik voel mij vaak eenzaam. Hoe kan ik uit mijn isolement komen? Hoe voorkom ik dat ik mijn huis wordt uitgezet of dat mijn gas en elektra worden afgesloten?

U klikt op de link van het Wijkteam Hoeksche Waard in het menu op deze pagina.