Openbare verlichting

De openbare verlichting bestaat uit twee onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Stedin is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel.

Voor het melden van een storing of schade aan de openbare verlichting kunt u ook een melding doen via de website van Fixi of telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren door te bellen naar 076 – 581 06 58.

Nijkamp Aanneming beheert en onderhoudt de openbare verlichting voor gemeente Hoeksche Waard. Dit betekent dat zij storingen oplost, schades afhandelt en voorkomende werkzaamheden uitvoert zoals het preventief vervangen van lampen.

Dan kunt u zelf contact opnemen met Nijkamp Aanneming buiten kantooruren (na 17:00 uur) door te bellen naar 06 – 42 23 64 22. Let op: alleen bij spoed! Hierbij gaat het bijvoorbeeld om blootliggende kabels, verkeersgevaarlijke situaties of een (aangereden) lichtmast die op omvallen staat.

Nijkamp Aanneming is na een melding binnen vijf werkdagen ter plekke en streeft ernaar de storing zo snel mogelijk op te lossen. Soms lukt dat niet direct, omdat bijvoorbeeld een onderdeel moet worden besteld.

Ook een kabelstoring meldt u bij Nijkamp Aanneming. Een kabelstoring is een storing in het ondergrondse deel van de openbare verlichting. U herkent een kabelstoring aan het uitvallen van meerdere masten (3 of meer) in één straat of soms meer straten.