Openbare verlichting

De openbare verlichting bestaat uit 2 onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Stedin is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel.

Een storing of schade aan de openbare verlichting kunt u melden via MOON Online:

U kunt ook een melding doen via de website van Fixi.

SWARCO beheert en onderhoudt de openbare verlichting voor gemeente Hoeksche Waard. Dit betekent dat zij storingen oplost, schades afhandelt en voorkomende werkzaamheden uitvoert zoals het preventief vervangen van lampen. SWARCO werkt met een Centrale Service Desk (CSD). Deze service desk is 24/7 via MOON Online bereikbaar.

Let op: alleen bij spoed! Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootliggende kabels, verkeersgevaarlijke situaties of een (aangereden) lichtmast die op omvallen staat. Bel in zulke gevallen de gemeente: 088 – 647 17 50.

Ook een kabelstoring meldt u via de website MOON Online of via de website van Fixi. Een kabelstoring is een storing in het ondergrondse deel van de openbare verlichting. U herkent een kabelstoring aan het uitvallen van meerdere masten (3 of meer) in één straat of soms meer straten.