Melding Goed Verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals intimidatie, woondiscriminatie, een te hoge borg en onredelijke servicekosten tegen te gaan. Om ongewenst gedrag tegen te gaan, is er een meldpunt opgericht. Hier kunnen klachten van ongewenst gedrag worden gemeld die huurders over de verhuurder/huisbaas hebben. Er kunnen enkel klachten worden ingediend die betrekking hebben op particuliere verhuur. De gemeente adviseert inwoners die klachten hebben over HW Wonen om contact op te nemen met HW Wonen.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

De meldingen die binnenkomen worden behandeld door de gemeente en zij gaan hier vervolgens mee aan de slag.

 • De binnen gekomen melding wordt in kaart gebracht;
 • Er wordt gezocht naar een mogelijke oplossing;
 • De huurders worden ondersteund en geïnformeerd over de status van de klacht;
 • Waar nodig wordt de huurbaas of verhuurder aangesproken over de binnen gekomen klacht;
 • Er wordt een lijst opgesteld van huurders die zich niet aan afspraken/regels houden.

Wil u een melding maken van ongewenst verhuurgedrag, download dan dit formulier. De gemeente kan dan naar aanleiding van het formulier zelf handhaven of, wanneer dit niet mogelijk is, de melder hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar de melder verder geholpen kan worden. In het formulier wordt er naar de volgende gegevens gevraagd. Wanneer de wens daar is, is het mogelijk om het formulier anoniem in te vullen. De gemeente gaat te allen tijde zorgvuldig met uw gegevens om.

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (optioneel)
 • De gegevens van de verhuurder
 • Beschrijving van de klacht
 • Of het probleem al reeds is besproken met de verhuurder
 • Of u het wenselijk vindt dat er door de gemeente contact met u wordt opgenomen

U kunt bij het meldpunt terecht met klachten over de volgende zaken:

 • Discriminatie;
 • Intimidatie;
 • Een waarborgsom, hoger dan tweemaal de huurprijs;
 • Uw verhuurder legt de huurovereenkomst niet schriftelijk vast;
 • Uw verhuurder verstrekt geen schriftelijke informatie over de volgende zaken:
  • De rechten en plichten van u ten aanzien van het gehuurde;
  • Zaken met betrekking tot de waarborgsom;
  • Contactgegevens van het contactpunt waar u terecht kunt met zaken over het gehuurde;
  • Contactgegevens van de gemeente;
  • Volledige kostenspecificatie indien er servicekosten in rekening worden gebracht.
 • Dubbele kosten van verhuurbemiddelaars.

Wilt u in plaats van een melding maken één van onze medewerkers spreken of heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. U kunt vragen naar de afdeling VTH-ondersteuning.