Milieutelefoon

De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 088 Р833 35 55 voor (bedrijfs)meldingen, milieuklachten en overlast in de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan: stank, stof, lawaai, rook of bodem- of luchtverontreiniging.

De Milieutelefoon is een gezamenlijk initiatief van de provincie en de 5 milieu- en omgevingsdiensten in de provincie.

Bent u benieuwd hoe uw klacht of melding in behandeling wordt genomen of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van provincie Zuid-Holland.