Spring naar content

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften;
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie);
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties;
  • de lange behandelingsduur van klachten;
  • niet goed behandelen tijdens gesprekken.

Onze regelgeving die betrekking heeft op een klacht over het handelen van de gemeente vindt u op de website overheid.nl.

U kunt uw klacht per post, per mail of telefonisch indienen. U kunt een brief sturen naar (adres Maasdam), t.a.v. de klachtencoordinator. U kunt mailen naar info@gemeentehw.nl. vermeld in het onderwerp “”klacht” of “t.a.v. de klachtencoordinator”. U kunt ook bellen naar 140186.

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt uw klacht per post, per mail of telefonisch indienen. U kunt een brief sturen naar Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland , t.a.v. de klachtencoördinator. U kunt mailen naar info@gemeentehw.nl vermeld in het onderwerp “”klacht” of “t.a.v. de klachtencoördinator”. U kunt ook bellen naar 140186.

 

Bespreek uw klacht direct

Het beste bespreekt u uw klacht direct met degene die het aangaat of met de leidinggevende van deze persoon, zodat uw klacht bij de betreffende persoon bekend is en er gewerkt kan worden aan een oplossing.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Dien uw klacht dan officieel in. U kunt uw klacht indienen per telefoon, mail en brief. Een schriftelijke klacht moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres bevatten, een omschrijving van het handelen waartegen uw klacht gericht is en de datum waarop het handelen plaatsvond.

Klik hier om naar de contactmogelijkheden te gaan voor het indienen van uw klacht.

Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de klachtencoördinator een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie u klacht behandelt en hoe de verdere behandeling van uw klacht eruit ziet. Er zijn twee behandelingen mogelijk:

  • Informele behandeling: degene die de klacht behandelt probeert eerst via een (telefoon)gesprek met u tot een oplossing te komen.
  • Formele behandeling: als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, zal een onafhankelijke klachtadviescommissie advies uitbrengen over de afhandeling van de klacht.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de gemeente

Mocht u na behandeling van uw klacht nog niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudscommissie Hoeksche Waard. Dit moet gebeuren binnen één jaar na verzenddatum van de afhandelingsbrief van de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Een klacht over het handelen van de gemeente gaat altijd over het doen en laten van personen. Hiermee wordt bedoeld de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente zich richting u of een ander heeft gedragen. Dit gedrag kan bestaan uit handelen of nalaten.
 
Een klacht over het handelen van de gemeente kan dus geen betrekking hebben op feitelijke zaken, zoals vandalisme, schademeldingen, bestrating of over het groen in uw woonomgeving. Dit noemen wij een melding woon- en leefomgeving (kijk hiervoor onder ‘zie ook’).
 
U kunt uw klacht binnen twaalf maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden indienen.