Klacht indienen

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften;
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie);
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties;
  • de lange behandelingsduur van klachten;
  • het niet goed behandelen tijdens gesprekken.

Onze regelgeving die betrekking heeft op een klacht over het handelen van de gemeente vindt u op de website overheid.nl.

U kunt uw klacht per post, per mail of via het onderstaande digitale formulier indienen. U kunt een brief sturen naar Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, t.a.v. de klachtencoördinator. U kunt mailen naar info@gemeentehw.nl. vermeld in het onderwerp ‘klacht’ of ’t.a.v. de klachtencoördinator’.

Formulier: “Klacht indienen over handelen gemeente of ambtenaar”

U kunt onderstaand formulier gebruiken om een klacht in te dienen. Let op: u moet hiervoor inloggen met DigiD.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt uw klacht per post, per mail of via een digitaal formulier indienen.

  • U kunt een brief sturen naar Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland , t.a.v. de klachtencoördinator.
  • U kunt mailen naar info@gemeentehw.nl vermeld in het onderwerp ‘klacht’ of ’t.a.v. de klachtencoördinator’.
  • U kunt ook uw klacht via een digitaal formulier indienen. Dit formulier vindt u hierboven op de pagina. Let op: hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Bespreek uw klacht direct

Het beste bespreekt u uw klacht direct met degene die het aangaat of met de leidinggevende van deze persoon, zodat uw klacht bij de betreffende persoon bekend is en er gewerkt kan worden aan een oplossing.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Dien uw klacht dan officieel in. U kunt uw klacht indienen per digitaal formulier, mail en brief. Een schriftelijke klacht moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres bevatten, een omschrijving van het handelen waartegen uw klacht gericht is en de datum waarop het handelen plaatsvond. Ga naar onze contactpagina.

Binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de klachtencoördinator een ontvangstbevestiging. Daarin staat wie u klacht behandelt en hoe de verdere behandeling van uw klacht eruit ziet. Er zijn twee behandelingen mogelijk:

  • Informele behandeling: degene die de klacht behandelt probeert eerst via een (telefoon)gesprek met u tot een oplossing te komen.
  • Formele behandeling: als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, zal een onafhankelijke klachtadviescommissie advies uitbrengen over de afhandeling van de klacht.

Als u na behandeling van uw klacht nog niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit moet gebeuren binnen één jaar na verzenddatum van de afhandelingsbrief van de gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman. Het adres van de Nationale ombudsman is: Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag

Een klacht over het handelen van de gemeente gaat altijd over het doen en laten van personen. Hiermee wordt bedoeld de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente zich richting u of een ander heeft gedragen. Dit gedrag kan bestaan uit handelen of nalaten.
 
Een klacht over het handelen van de gemeente kan dus geen betrekking hebben op feitelijke zaken, zoals vandalisme, schademeldingen, bestrating of over het groen in uw woonomgeving. Dit noemen wij een melding woon- en leefomgeving (kijk hiervoor onder ‘zie ook’).
 
U kunt uw klacht binnen twaalf maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden indienen.