Ingebrekestelling

Als de gemeente te laat is met een beslissing op uw aanvraag kunt u een ingebrekestelling sturen en uiteindelijk in beroep gaan. Wat kunt u doen?

Stap 1: Een ingebrekestelling sturen.

Stuur een brief naar de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Geef daarin aan dat de gemeente te laat is met haar beslissing en om welke beslissing het gaat. Een ingebrekestelling mag niet via de e-mail of op andere digitale wijze worden ingediend.

Stap 2: Na veertien dagen: dwangsom. 

De gemeente heeft na ontvangst van uw ingebrekestelling veertien dagen de tijd om te reageren. Vanaf dan moet de gemeente u een bedrag (dwangsom) betalen per dag dat zij te laat reageert.

Stap 3: Na veertien dagen: in beroep gaan. 

Heeft u twee weken na uw ingebrekestelling nog geen besluit? Dan kunt u in beroep gaan. Hiervoor dient u griffierecht te betalen. In uw beroep laat u weten dat de gemeente te laat is. En u geeft formele gegevens: naam, datum, de zaak waarom het gaat, uw handtekening etc. Dit beroep gaat lopen naast de dwangsom. Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Stap 4: Rechtbank doet uitspraak. 

Verklaart de rechter uw beroep gegrond en heeft de gemeente nog geen besluit genomen? Dan bepaalt de bestuursrechter dat de gemeente binnen twee weken na de uitspraak een besluit moet nemen.

Alleen vergoeding na ingebrekestelling

U kunt alleen aanspraak maken op de dwangsom als u een ingebrekestelling hebt ingediend nadat de beslistermijn is verstreken. Hebt u de maximale vergoeding van de gemeente gehad en hebt u nog steeds geen besluit op uw aanvraag? Dan kunt u nog steeds in beroep gaan.