Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.
Bijvoorbeeld:

 • U hebt een vergunning gevraagd, maar niet gekregen.
 • Uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.
 • U bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

 • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

Formulier: “bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente”

U kunt onderstaand formulier gebruiken om een bezwaar in te dienen, let op, u moet hiervoor inloggen met DigiD.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Gebruik het hierboven genoemd formulier of dien het bezwaarschrift in per post en stuur dit naar de gemeente. Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening
Het bezwaarschrift moet per post bij de gemeente worden ingediend, per e-mail is maken van bezwaar niet mogelijk. Gemeente Hoeksche Waard wordt geadviseerd door een commissie Bezwaarschriften.
 
U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar:
Postbus 2003 3260 EA Oud-Beijerland
 • Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.
 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via de website loket rechtspraak. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening.

U kunt voor het schrijven van bezwaarschriften de hulp inschakelen van de Sociaal Raadslieden bij Kwadraad. Meer informatie over Kwadraad en de Sociaal Raadslieden vindt u op deze pagina.