Spring naar content

Welzijnssubsidie voormalige gemeente Cromstrijen

De gemeente verstrekt in het kader van haar beleid subsidies aan verenigingen en instellingen voor activiteiten ter bevordering van het welzijnswerk. Het doel van de subsidie is het stimuleren van niet-commerciële activiteiten op het terrein van het welzijnswerk. Een subsidie kunt u voor meerdere jaren aanvragen (een structurele subsidieaanvraag) of voor een eenmalige gebeurtenis (een incidentele subsidieaanvraag).

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en -beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Wilt u een subsidie voor een eenmalige gebeurtenis (incidentele subsidie) aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Voormalig gemeente Cromstrijen verleent onder andere voor de volgende welzijnsactiviteiten subsidie: amateurkunstbeoefening, jeugd- en jongerenwerk, Brede school-activiteiten, sport, kunstzinnige vorming, maatschappelijk werk, ouderenwerk, peuterspeelzaal en sociaal-cultureel werk. Verenigingen en instellingen die zich richten op dergelijke actviteiten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

De instelling vraagt een eenmalige geldelijke bijdrage voor een eenmalige gebeurtenis aan. Bij het aanvragen van een incidentele subsidie moet de instelling rekening houden met een beslistermijn van maximaal 8 weken. De eenmalige gebeurtenis moet gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en/of ouder (55+), moet in de voormalige gemeente Cromstrijen plaatsvinden, het moet een nieuwe activiteit zijn, moet open staan voor alle jongeren en/of ouderen van de voormalige gemeente Cromstrijen en mag geen commercieel karakter hebben. Kijk voor meer informatie in de productomschrijving van Welzijnswerk, subsidie of in de Nota herijking subsidiebeleid 2018: Anders denken over subsidie.

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.