Landelijke regelingen ondernemers

Informatie over het steun- en herstelpakket corona kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de KvK kunt u checken op welke regelingen u aanspraak kunt maken. Op de website van de KvK vindt u ook informatie over wat u kunt doen als uw onderneming in zwaar weer is beland (volg bijvoorbeeld de ‘KvK zwaar weer routewijzer’) of stel uw vraag aan het KvK Coronaloket. Het KvK adviesteam is bereikbaar via 0800 – 2117.