Vaststelling structurele subsidie 2022

Aanvragen voor het vaststellen van de subsidies 2022 kunnen tot uiterlijk 1 juni 2023 worden ingediend

Vaststelling van de subsidies 2022 kan worden gevraagd door het invullen en ondertekenen van het hiervoor bestemde vaststellingsformulier. Het ingevulde het ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl. U vindt het formulier onder het kopje ‘Documenten’ onderaan deze pagina.