Vaststelling structurele subsidie 2021

Aanvragen voor het vaststellen van de subsidies 2021 kunnen tot uiterlijk 1 juni 2022 worden ingediend

Vaststelling van de subsidies 2021 kan worden gevraagd door het invullen en ondertekenen van het hiervoor bestemde vaststellingsformulier. Het ingevulde het ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl. U vindt het formulier onder het kopje ‘Documenten’ onderaan deze pagina.