Kunst- en cultuursubsidies 2024

Cultuur draagt bij aan individuele groei, geeft vorm aan de samenwerking tussen inwoners en zorgt voor participatie van de inwoners in de samenleving. Cultuur is een instrument dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen. Om cultuur binnen de Hoeksche Waard te stimuleren stelt gemeente Hoeksche Waard een kunst- en cultuursubsidie beschikbaar.

Een aanvraag voor een incidentele kunst- en cultuursubsidie doet u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via de onderstaande knop. 

Voor deze digitale aanvraag heeft uw organisatie E-herkenning nodig, dit kost geld. Meer informatie vindt u op de website E-herkenning.   

Kies voor ‘kunst en cultuur’ bij de subsidiesoort in het formulier. 

We vragen u de volgende documenten digitaal klaar te zetten om de aanvraag te doorlopen:  recent bankafschrift met IBAN van het rekeningnummer, begroting van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. 

Het aanvraagformulier voor een incidentele kunst- en cultuursubsidie kunt u hieronder ook in PDF downloaden.

Als u gebruik maakt van een aanvraagformulier in PDF dan kunt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de vereiste bijlagen toesturen aan gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of mailen aan subsidie@gemeentehw.nl

Voor de culturele sector zijn specifieke uitvoeringsregels opgesteld om subsidie aan te vragen.

De Uitvoeringsregels voor Kunst en Cultuur zijn van toepassing op de cultuurplanperiode 2021-2024. Met deze uitvoeringsregels worden de volgende doelstellingen beoogd:

  1. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, heeft iedereen toegang tot kunst- en cultuurinitiatieven ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling.
  2. Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen kansen en mogelijkheden om zich artistiek te ontplooien. Cultuureducatie en jongerencultuur heeft in dit licht extra aandacht.
  3. Er is een breed aanbod van cultuur, waarin het verleden wordt ‘doorverteld’, het bestaande wordt gekoesterd en versterkt en het nieuwe wordt omarmd; in ieder dorp is (een) plek voor cultuur.
  4. Culturele netwerken zijn een instrument voor participatie, preventie en persoonlijke ontwikkeling. Door samen te werken groeien culturele netwerken. Door de samenwerking te zoeken, ontstaan deze. De netwerken kennen zowel een fysieke (via bijvoorbeeld een sociaal-culturele marktplaats) als een ‘sociale’ uitingsvorm (via bijvoorbeeld jeugd- en wijkteams).
  5. Dialoog, kennisverrijking en nieuwe verbindingen als gevolg van culturele en artistieke uitingen, dragen bij aan het ontdekken van een gemeenschappelijk Hoeksche Waards gevoel. Ook culturele festivals kunnen hier aan bijdragen.

Wilt u meer weten over ons cultuurbeleid, lees dan onze cultuurnota of kijk onder het kopje ‘Documenten’ op deze pagina.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling, en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Zijn er wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een subsidie, neem dan gerust contact op met subsidie@gemeentehw.nl.

Organiseer jij een bijzonder project of een bijzondere activiteit die niet valt onder de reguliere kunst- en cultuurinitiatieven?
Bekijk dan of je in aanmerking komt voor een van onze subsidies!
Je vindt alle informatie over de voorwaarden, wie de subsidie mag aanvragen en hoe je een subsidie aanvraagt in deze infographic.