Aanvragen structurele subsidie 2025

Vanaf 1 maart 2024 tot en met 1 juni 2024 kunt u uw aanvraag voor een structurele subsidie 2025 indienen. Wij kunnen alleen volledig ingevulde formulieren met alle vereiste bijlagen in behandeling nemen. 

U kunt een aanvraag voor structurele subsidie indienen voor één jaar of voor meerdere jaren. Hieronder wordt aangegeven welke aanvraagmogelijkheden er zijn per uitvoeringsregel.

  • Economie Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • EHBO Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • Dierenwelzijn Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • Kunst en Cultuur Minimaal 1 jaar, maximaal 2 jaar
  • Oranjeverenigingen Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • Scouting Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • Sport Minimaal 1 jaar, maximaal 2 jaar
  • Welzijn Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar
  • Zonnebloem Minimaal 1 jaar, maximaal 4 jaar

De aanvraag kunt u indienen via onderstaande knop.

Voor deze digitale aanvraag heeft uw organisatie E-herkenning nodig, dit kost geld. Meer informatie vindt u op de website E-herkenning.

We vragen u de volgende documenten digitaal klaar te zetten om de aanvraag te doorlopen: recent bankafschrift met IBAN van het rekeningnummer, begroting boekjaar 2025, vastgestelde jaarrekening 2023, oprichtingsakte, statuten. 

Het aanvraagformulier voor structurele subsidie kunt u hieronder ook in PDF downloaden. 

Als u gebruik maakt van een aanvraagformulier in PDF dan kunt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de vereiste bijlagen toesturen aan gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of mailen aan subsidie@gemeentehw.nl

Voldoet uw ingediende aanvraag niet aan de daarvoor gestelde eisen dan krijgt u een herstelperiode aangeboden van 14 dagen gerekend vanaf de datum waarop het verzoek tot herstel wordt gedaan.

Aanvragen om uitstel voor indiening van de subsidieaanvraag kunt u vóór 15 mei 2024 met opgaaf van reden indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland of via subsidie@gemeentehw.nl. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek.