Spring naar content

Subsidiemogelijkheden voormalige gemeente Strijen

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen.

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Dit zijn de subsidievormen van de voormalige gemeente Strijen. Zorg dat u vóór de aangegeven termijn uw aanvraag indient.

 1. Eenmalige subsidie (indiening binnen 8 weken voor aanvang activiteit/project)
 2. Projectsubsidie (indiening tenminste 16 weken voor start project)
 3. Jubileumsubsidie (indiening binnen 8 weken voor aanvang jubileumdatum)

Uw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die opgenomen zijn in de Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 en de Beleidsregels subsidies 2017-2020 Strijen. Hierin staat onder andere dat:

 • uw organisatie ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
 • uw organisatie moet voldoen aan de eisen voor goed bestuur;
 • dat activiteiten/diensten toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners, ook voor hen met een beperking.

U kunt een subsidie aanvragen via het formulier: ‘Subsidies voormalig gemeente Strijen aanvragen’.

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

 • Activiteitenplan met daarin een overzicht van de activiteiten en de doelen die daarbij horen.
 • Begroting met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • Kopie bankafschrift (organisatie);
 • Kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel (organisatie);
 • Kopie statuten (organisatie).