Spring naar content

Subsidiemogelijkheden voormalige gemeente Korendijk

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen.

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Uw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die opgenomen zijn in de Algemene Subsidieverordening gemeente Korendijk 2017 en de Subsidieregeling Samenleving gemeente Korendijk 2017.

U vraagt de vaststelling prestatiesubsidie 2019 tot € 50.000,- of de vaststelling prestatiesubsidie 2019 boven € 50.000,- aan via ‘Documenten’ op deze pagina.

Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:

  • activiteitenplan met daarin een overzicht van de activiteiten en de doelen die daarbij horen;
  • begroting met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?  Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  • kopie bankafschrift (organisatie);
  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel (organisatie);
  • kopie statuten (organisatie).

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.