Spring naar content

Subsidiemogelijkheden voormalige gemeente Binnenmaas

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen.

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Het subsidiebeleid van voormalig gemeente Binnenmaas is gericht op vitale kernen, energieke inwoners en een levendig verenigingsleven. Wij stellen inwoners en organisaties in staat om hun eigen succes te organiseren.

Subsidievorm

  • Projectsubsidies: Vrijwilligersorganisaties die een extra inspanning doen om hun positie te versterken of de kwaliteit van hun activiteitenaanbod te verhogen kunnen in aanmerking komen voor een projectsubsidie van maximaal € 1.000. Een projectsubsidie kan worden verleend voor activiteiten die aansluiten bij het gemeentelijk beleid en projectmatig worden georganiseerd. Zij moeten ten goede komen aan de inwoners van de voormalige gemeente Binnenmaas.

Alleen activiteiten die niet binnen de reguliere activiteiten van de organisatie vallen, komen in aanmerking, zoals:

  • Activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking tussen verenigingen
  • Activiteiten gericht op het werven van leden
  • Activiteiten gericht op training en professionalisering van leden, kaderleden trainers en jeugdtrainers.

Uw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die opgenomen zijn in de Gewijzigde subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014 en de Beleidsregel projectsubsidies. U vindt de voorwaarden en verplichtingen onder ‘Documenten’ op deze pagina.

U vraagt een projectsubsidie aan via het formulier: ‘Voormalig gem Binnenmaas – aanvraag projectsubsidie 2020’. U vindt het formulier hieronder.

Documenten

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.

Voorstraat 26/Ingang Heemlaan, Piershil
Nu gesloten
Sportlaan 22, Maasdam
Nu gesloten
W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten