Spring naar content

Subsidie cultuureducatie voormalige gemeente Oud-Beijerland

Culturele organisaties, zoals stichtingen en verenigingen die binnen de voormalige gemeente Oud-Beijerland actief zijn, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie. Het gaat hierbij om maximaal € 3.000,- per project per jaar. Eventueel kan de gemeente bij een meerjarig project ook voor meerdere jaren subsidie verstrekken.

Door buitenschoolse cultuureducatie te subsidiëren, hoopt de gemeente de cultuurdeelname door kinderen en jongeren te vergroten. Want cultuur draagt in belangrijke mate bij aan onderlinge ontmoetingen en verbindt inwoners met elkaar. Hoe het beschikbare geld besteed kan worden, is vastgelegd in de subsidieregels cultuurdeelname en buitenschoolse cultuureducatie. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het formulier: ‘Subsidieregels cultuurdeelname en buitenschoolse cultuureducatie voormalige gemeente Oud-Beijerland’ op deze pagina. Een belangrijke doelstelling van de regeling is dat de ‘te subsidiëren’ activiteiten bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren en, ook niet onbelangrijk, dat de financiële positie geen beperking mag zijn om mee te doen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de activiteiten gericht zijn op kinderen of jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Andere voorwaarde is dat de activiteiten zo veel mogelijk aansluiten bij het aanbod dat op scholen wordt aangeboden. Bovendien moet er worden samengewerkt tussen organisaties en/of moeten de activiteiten een cross-over van kunstdisciplines zijn.

U vraagt de cultuureducatie subsidie aan via de formulieren: ‘Subsidie cultuureducatie 2020 Oud-Beijerland aanvragen’ of via het formulier ‘Subsidie cultuurdeelname 2020 Oud-Beijerland aanvragen’. U vindt beide formulieren hieronder.

Documenten

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.