Spring naar content

Projectsubsidie voormalige gemeente Cromstrijen

De gemeente verstrekt in het kader van haar beleid subsidies aan verenigingen en instellingen voor activiteiten ter bevordering van het welzijnswerk. Het doel van de subsidie is het stimuleren van niet-commerciële activiteiten op het terrein van het welzijnswerk. Een subsidie kunt u voor meerdere jaren aanvragen (een structurele subsidieaanvraag) of voor een eenmalige gebeurtenis (een incidentele subsidieaanvraag).

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. In 2019 wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld voor gemeente Hoeksche Waard. Dat nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf het jaar 2021. Subsidieaanvragen voor het jaar 2019 en 2020 worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Verenigingen in de voormalige gemeente Cromstrijen kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie. De gemeenteraad stelde voor de periode 2016-2019 in totaal € 60.000,00 beschikbaar voor de stimulering van verenigingen en stichtingen in de voormalige gemeente Cromstrijen. Het totale budget is verdeeld in € 15.000,00 per jaar. Als er aan het einde van een jaar een overschot is, dan zal dit aan het budget van het daaropvolgende jaar worden toegevoegd.

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

Voor nieuwe activiteiten, naast het bestaande aanbod van activiteiten. Voor een training of cursus die begeleiders, bestuurders en/of trainers van uw vereniging willen volgen.

U vraagt een projectsubsidie aan door het formulier: ‘Voormalig gem Cromstrijen Aanvraagformulier Projectsubsidie 2020’ in te vullen. U kunt dit formulier hieronder downloaden:

Documenten

Een aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van de volgende onderdelen:

  • Gegevens van de aanvrager.
  • Een omschrijving van de activiteit / opleiding.
  • Het doel en het verwachte resultaat van de activiteit / opleiding.
  • Het verwachte aantal deelnemers.
  • Kosten, opbrengsten, aan te vragen subsidie en de eigen bijdrage door middel van een begroting.
  • Looptijd van de activiteit / opleiding (start / einde).

U vindt de voorwaarden onder de naam: ‘Voorwaarden projectsubsidie 2016-2019’ onder ‘Documenten’ op deze pagina.

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.